A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Coğrafi Bölgelerin Özellikleri Kısa Özet

Coğrafi Bölgelerin Özellikleri Kısa Özet

 Coğrafi Bölgelerin Özellikleri Kısa Özet

Marmara Bölgesinin Özellikleri 

Marmara denizinin etrafında yer almakta olan ve denizin etkisinin ulaştığı yörelerin benzer özellikler göstermesi 


Yükselikli az olan ova ve yaylaların geniş bir yer kaplaması 


Karadeniz ve akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği olması 


Ülkenin en gelişmiş sanayi kuruluşlarının bu bölgede olması


Bölgede sanayinin ticaretin ve ulaşımın gelişmiş olması 


Diğer özelliği ise çok fazla göl bulunması 

Ege Bölgesinin Özellikleri 

 1. Dağların kıyıya dik uzanması 
   
 2. Dağların arasında çöküntü ovaların yer alması 
   
 3. Ilıman olan akdeniz ikliminin   bölgeleri doğru gitmesi 
   
 4. Kıyılarının çok girintili çıkıntılı olması 
   
 5. Önemli ihracat limanın olması 
   
 6. Nüfusun özellikle kıyı bölgelere doğru yoğunlasması


Akdeniz Bölgesinin Özellikleri 

 1. Batı ve Orta Toros Dağları’nın kıyıya paralel uzanması ve bir set gibi kıyının hemen ardında yükselmesi
   
 2. Dağların hemen yükselmesi nedeniyle kıyı ovalarının genellikle dar olması (Çukurova hariç)
   
 3. Bütün bölgede tipik Akdeniz ikliminin görülmesi
   
 4. Bütün bölgede tipik Akdeniz bitki örtüsünün görülmesi
   
 5. Kıyıların çok girintili çıkıntılı olmaması
   
 6. Türkiye’nin en büyük ovası olan Çukurova’nın bu bölgede bulunması
   
 7. Nüfusun kıyı  kesiminde  ve tarım-sanayinin geliştiği kent merkezlerinde yoğunlaşmasıİç  Anadolu Bölgesinin Özellikleri 

 1. Bu bölgenin hemen hemen tamanının ova ve yayla üzerine kurulması 
   
 2. Bu ovalar ve yaylarlar dağla çevrilidir. 
   
 3. Bütün bölgede tahıl üretimi olması 
   
 4. Tipik kara iklimi görülmesi 
   
 5. Türkiye’nin başkenti Ankaranın bu bölgede olması 
   
 6. Bölgede fazla göl bulunmaması


Karadeniz Bölgesinin Özellikleri 

 1. Kuzey anadolu dağlarının kıyıya paralel uzanıyor olması 
   
 2. Kıyının hemen ardından yükselen dağlar nedeniyle geniş ova ve yaylaların bulunmaması
   
 3. Karadeniz kıyılarının girintili çıkıntılı olmaması
   
 4. Bütün bölgede yağışlı Karadeniz ikliminin görülmesi
   
 5. Bütün bölgede gür ormanların bulunması
   
 6. Bölgede çay ve fındık gibi yalnızca bu yöreye özgü bitkilerin yetişebilmesi
   
 7. Nüfusun kıyıyı takip eden otoyol boyunca yoğunlaşması
   
 8. Bölgede balıkçılığın yaygın olarak yapılmasıDoğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri 

 1. Doğu anadolu bölgesinin ortalama yükseliği fazladır. 
   
 2. Bölge deniz etkisinden uzaktır. 
   
 3. Doğu anadolu bölgesi çok dağlıktır. Türkiye’deki en çok volkanik dağ ve en yüksek dağlar bu bölgededir. 
   
 4. Bölgedeki dağlar arasında ova ve yaylalar yer almaktadır. 
   
 5. Bütün bölgede karasal iklim hakimdir 
   
 6. Bölgede nüfus azdır ve yerleşim seyrektir. 
   
 7. Bölgede en önemli  ekonomik  faaliyetin hayvancılık olması; sanayi ve turizmin gelişmemiş olması;
   
 8. Bölgede bulunan çok sayıda baraj sayesinde enerji üretiminin yoğun olması


Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri 

 1. Buharlaşmanın çok olması nedeniyle bölgenin çok sıcak ve kurak olması; 
   
 2. Güneydoğu Toroslar’ın güneyinde ova ve yaylaların geniş bir alan kaplaması; 
   
 3. Bölgenin orta  kesiminde  sönmüş bir volkan olan Karacadağ’ın; doğu  kesiminde  ise Mardin Dağları’nın yer alması.
   
 4. Batı  kesiminde  Akdeniz ikliminin görülmesi; 
   
 5. Bölgenin hakim bitki örtüsünün bozkır olması; 
   
 6. Bölgede nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması; 
   
 7. Bölgede en önemli  ekonomik  faaliyetin hayvancılık ile sınırlı olması
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri