A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
, Claude, Frédéric, Bastiat, Kimdir,
Claude Frédéric Bastiat Kimdir?

Claude Frédéric Bastiat Kimdir?

 
Claude Frédéric Bastiat (Haziran 30, 1801–Aralık 24, 1850) Fransız klasik liberalizm kuramcısı, politik ekonomist ve Fransa Meclisi üyesidir. Tüccarlık,çiftçilik,hakimlik,parlementerlik yapmıştır. Bastiat'a göre; insanlar kendi çıkarları için çalışırlarsa Tanrı onlara yardım eder. Roma'da San Luigi dei Francesi'de defnedilmiştir.

Bastiat'a göre devletin yegane görevi bireyin hayatı, özgürlüğü ve mülkünü korumak olmalı ve bu sebeble de sosyalist politikalara karşıdır, çünkü ona göre sosyalist kanunlar devletin korumakla yükümlü olduğu ilkeleri çiğnemesine neden olarak çelişki yaratır.

Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM)