A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Cisco, Network, Akademisi, Eğitim, Yapısı,
Cisco Network Akademisi Eğitim Yapısı

Cisco Network Akademisi Eğitim Yapısı

Cisco Network Akademisi Eğitim Yapısı


1-1 JAVA Programlama      

· Java Programlama Temelleri Eğitimi ve
· İleri Java Programlama Eğitimi
adı altında iki ayrı eğitimi kapsar.

Java Programlama Temelleri Eğitimi Giriş seviyesinde Java’yı ve nesneye yönelik programlama kavramını kapsayan Eğitim programlama dilinin temelleri ve Java uygulama programlama arayüzü (API)’nin yanı sıra, Java programlama dilinin nesne tabanlı teknolojilerinin iş hayatındaki kullanımını , nesnelerin ve uygulamaların JAVA ile nasıl yaratıldıklarını öğreneceklerdir.

İleri Java Programlama Eğitimi, nesne tabanlı programlama bilgilerini pekiştirmelerini sağlamanın yanında ileri Java tekniklerini de kapsamaktadır.

Java Programlama Temelleri Eğitimi İçeriği:- What is Java?
- Object-oriented Programming
- Java Language Elements
- Java Language Operators and Control Structures
- Basic of Defining and Using Classes
- System, String, StringBuffer, Math, and Wrapper Classes
- Arrays
- Classes and Inheritance
- File, Streams, Input and Output

İleri Java Programlama Eğitimi İçeriği:
- Designing Graphical User Interfaces
- GUIs and Event Driven Programming
- Applets
- Exceptions
- Collections
- Threads
- Database Connections

Elde edilecekleri bilgiler:
- Nesne tabanlı dillerin temelleri, günümüzde nasıl kullanıldıkları ve JAVA programlama dili
- Java ortamı ve JSDK (Java Software Development Kit) kullanımı.
- Java programlama dili komutları, anahtar kelimeleri ve veri tipleri ve bunların uygulamaları.
- Nesne tabanlı programlama ilkelerini kullanarak kod yazma

1-2 CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Cisco Networking Akademisi Programı uluslararası olarak başarısı kanıtlanmış bir e-öğrenme uygulamasıdır. Sınıf ortamı ve çevrimiçi materyalleri birleştirerek dev bir eğitim programı oluşturulmuştur. Cisco Akademisi olan kurumlar, bu canlı laboratuvar ortamında e-öğrenme teknolojisinin bütün olanaklarını kullanarak etkin bir eğitim verirler. Cisco Networking Akademisi Programı Cisco ürünlerini tanıtmayı hedeflemez, mesleki seviyede teorik ve pratik bilgi aktarır.

Eğitim İçeriği:

CCNA 1 Bilgisayar Ağlarının Temelleri  
- Bilgisayar Ağlarına Giriş
- Bilgisayar Ağları Temelleri
- OSI Referans Modeli
- Bilgisayar Ağları İletim Ortamı
- Kablosuz Ağ Teknolojileri
- Kablo Testi
- Yerel ve Geniş Alan Ağ (LAN & WAN) Topolojileri
- Ethernet Temelleri
- Ethernet Teknolojileri
- Ethernet Anahtarlaması
- TCP/IP İletişim Kuralı Paketi ve IP Adresleme
- Yönlendirme Temelleri ve Alt Ağlar
- TCP/IP Taşıma ve Uygulama Katmanı

CCNA 2 Yönlendirici ve Yönlendirme Temelleri  
- Geniş Alan Ağları ve Yönlendiriciler
- Yönlendiricilere Giriş
- Yönlendirici Yapılandırma (Router Konfigurasyonu)
- Diğer Cihazlar Hakkında Bilgiler
- Cisco IOS Yazılımın Yönetimi
- Yönlendirme ve Yönlendirme İletişim Kuralları
- Uzaklık Vektörü Yönlendirme İletişim Kuralı
- TCP/IP hatası ve Denetim İletileri
- Temel Yönlendirici Sorunlarını Giderme
- Orta Düzey TCP/IP
- Erişim Denetim Listeleri (ACLs)

CCNA 3 Anahtarlama Temelleri ve Orta Düzey Yönlendirme   
-
Sınıfsız Yönlendirmeye Giriş (CIDR)
- Tek-Alan OSPF
- EIGRP
- Anahtarlama Kavramları
- Anahtarlar
- Anahtar Yapılandırma
- Spanning Tree İletişim Kuralları
- Sanal Yerel Ağlar (VLAN)
- Sanal Hat Çekme (VTP) İletişim Kuralları

CCNA 4 WAN Teknolojileri  
- IP Adreslerinin Ölçeklendirilmesi
- WAN Teknolojileri
- PPP
- ISDN ve DDR
- Frame Relay
- Ağ Yönetimi

Kimler katılmalı:
- Farklı bilişim alanlarından network alanına geçmeyi hedefleyen yetişkinler
- Yeni iş olanakları arayanlar
- Üniversitelerde teknik konularda Eğitim alan öğrenciler
- Bilişim alanında çalışmakta olup kendini geliştirmek isteyen profesyoneller

Eğitim önkoşulu:
Eğitim temel bir eğitimdir. Okuduğunu anlayacak seviyede bir ingilizce bilgisi bu eğitim için yeterlidir. Teknik terimler ders boyunca öğrencilere aktarılacaktır.

Mezunlar nerelerde çalışabilir:
CCNA sertifikası küçük ve orta çaplı bir networku yönetebilmek için gerekli temel bilgileri içeren bir sertifika programıdır.
- Kamu ve özel sektördeki kurumların bilgi işlem bölüm ve dairelerinde
- Büyük uluslararası şirketlerde
- KOBİ’lerde
- Bilişim sektöründeki firmalarda
- Akademik ve Eğitim kurumlarında

2-1 CCNA 2 Yönlendirici ve Yönlendirme Temelleri  
- Geniş Alan Ağları ve Yönlendiriciler
- Yönlendiricilere Giriş
- Yönlendirici Yapılandırma (Router Konfigurasyonu)
- Diğer Cihazlar Hakkında Bilgiler
- Cisco IOS Yazılımın Yönetimi
- Yönlendirme ve Yönlendirme İletişim Kuralları
- Uzaklık Vektörü Yönlendirme İletişim Kuralı
- TCP/IP hatası ve Denetim İletileri
- Temel Yönlendirici Sorunlarını Giderme
- Orta Düzey TCP/IP
- Erişim Denetim Listeleri (ACLs)

2-2 Wireless LANs (Kablosuz Ağlar)      

Kablosuz ağ temelleri eğitimi kablosuz ağların dizaynı, yapılandırması, kurulumu ve problem çözümleri üzerine odaklanmıştır. kullanılan teknolojileri, kablosuz ağların güvenliği, örnekler yardımıyla dizayn etme ve cihaz konfigürasyonları geniş kapsamlı olarak anlatılmakta, labaratuar çalışmalarıyla bilgiler pekiştirilmektedir. Kablosuz yerel alan ağlarının temelleri aşağıdaki konular üzerine yoğunlaşır.Başarılı bir şekilde "Kablosuz Ağlar" eğitimini tamamlayan  resmi Cisco Systems Akademi sertifikasını verilmektedir

Eğitim ile ilgili başlıca başlıklar:
- WLAN kurulumu ve problem giderme
- RF Teknolojileri
- 802.11a,802.11b ve 802.11g teknolojileri, ürünler ve çözümler
- Alan incelemesi (Site Survey)
- WLAN dizayn, kurulumu ve yapılandırması
- WLAN Güvenliği - SSID, WEP, 802.1x, EAP, LEAP, PEAP, WPA1, WPA2
- Değişik markalardaki cihazları beraber çalıştırabilme stratejileri
- Kablosuz ağlarda VLAN yapılandırması

3-1 VoIP/IP Telephony

Voice/IP Telephony eğitimi ses ve data networklerini birleştirmek için kullanılan teknolojileri anlatmaktadır. Birleşik ses ve data networkleri için kullanılan çesitli çözümler ve uygulamalar gösterilmektedir. 

Cisco Call Manager ve Cisco Call Manager Express (CME) mimarisini,elemanlarını, fonksiyonlarını ve özelliklerini ögrenecektir. Ayrica Voice over IP(VoIP), Quality of service (QoS), PSTN ve WAN’da VoIP uygulamalarını görecektir.

Programı tamamlayan katılımcı:
- Gerekli sinyal türü ve encoding metodunu belirleyerek kurumun ihtiyaci olan IP Telephony ve VoIP dizaynını yapabilir.
- İhtiyac olan IO Telepnony dizaynına göre gerekeli olacak yazilim ve donanımı belirleyebilecek ve bu ürünlerin konfigürasyonunu yapabilecektir.
- Dial-plan konfigurasyonu tasarlayabilecek ve uygulayabilecektır.
- Call transport, call signaling ve bandwidth ihtiyacları bakımından VoIP ve PSTN’deki farklılıklarını açıklayabilecektir.
- VoIP de kullanilan teknolojilerine hakim olup PSTN’den farklarini anlayacaktır.

3-2 CCNA 3 Anahtarlama Temelleri ve Orta Düzey Yönlendirme   
-
Sınıfsız Yönlendirmeye Giriş (CIDR)
- Tek-Alan OSPF
- EIGRP
- Anahtarlama Kavramları
- Anahtarlar
- Anahtar Yapılandırma
- Spanning Tree İletişim Kuralları
- Sanal Yerel Ağlar (VLAN)
- Sanal Hat Çekme (VTP) İletişim Kuralları

4-1 Network Security      

Bilgisayar virüsleri ve korsanlarının saldırılarının neden olduğu tehlikelerin ciddiyeti gittikçe artıyor. Her gün yedi milyondan fazla bilgisayar, virüs saldırılarına maruz kalmakta ve bu saldırıların 2007yılındaki toplam maliyetinin tüm dünyada yaklaşık 60 milyar ABD doları civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu problemlerin kaynağı ister yönlendiricide veya yetersiz bakım yapılan güvenlik cihazlarında olsun, ağ güvenliği için günümüzde iyi eğitimli BT uzmanlarına çok daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Network Security eğitimi iki kısımıdan oluşmaktadır.

Network Security 1 Eğitim İçeriği:
- Vulnerabilities, Threats, and Attacks
- Security Planning and Policy
- Security Devices
- Trust and Identity Technology
- Cisco Secure Access Control Server
- Configure Trust and Identity at Layer 3
- Configure Trust and Identity at Layer 2
- Configure Filtering on a Router
- Configure Filtering on a PIX Security Appliance
- Configure Filtering on a Switch

Network Security 2 Eğitim İçeriği:
- Intrusion Detection and Prevention Technology
- Configure Network Intrusion Detection and Prevention
- Encryption and VPN Technology
- Configure Site-to-Site VPN Using Pre-shared Keys
- Configure Site-to-Site VPNs Using Digital Certificates
- Configure Remote Access VPN
- Secure Network Architecture and Management
- PIX Security Appliance Contexts, Failover, and Management

Elde edilecekleri bilgiler:
Ağ güvenliği temelleri eğitimi, hizmet kaybı riskini ve saldırı tehlikelerini en aza indiren güvenlik çözümlerinin tasarlanmasını ve bu çözümlerin uygulamaya geçirilmesini öğretmektedir. Bu eğitim gerçek dünyanın talepleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve pratiğe dayalı bir içeriğe sahiptir. Eğitim, komünikasyon, haber iletimi veya iletişim sistemleri gibi diğer çalışma alanlarına ilişkin eğitimler için bir hazırlık niteliğinde olduğu gibi bu eğitimleride tamamlayıcı konumdadır.

Türkiye’de bu eğitimi veren yetkili eğitim: Eğitim Türkiye’de yetkili üniversiteler dışında, Cisco Systems ve Türkiye Bilişim Vakfı ile verilmektedir.4-2 CCNP - Cisco Certified Network Professional

CCNP programı öğrencileri orta ve büyük ölçekli LAN, WAN, Wireless LAN, MPLS, Firewall, IDS/IPS ve VPN servislerini kurma, yapılandırma ve yönetme konularını kapsamaktadır.

CCNP programı 4 kurdan oluşmaktadır.

Eğitim İçerikleri

1.Kur
ROUTING - Building Scalable Cisco Internetworks (BSCI) 642-901 exam)
- EIGRP operations
- Multiarea OSPF operations
- Integrated IS-IS
- Cisco IOS routing features
- BGP for enterprise ISP connectivity
- Multicast forwarding
- IPv6 operations
2.Kur
Building Converged Cisco Multilayer Switched Networks (BCMSN) 642-812 - Implementing VLANs
- The operation of Spanning Tree protocols in a hierarchical network - Inter-VLAN routing
- Gateway redundancy technologies
- Configuring wireless client access.
- Configuring security features in a switched network
- Support for voice

3.Kur
Implementing Secure Converged Wide Area Networks (ISCW) 642-825
- Basic teleworker services
- Frame-Mode MPLS
- A site-to-site IPSec VPN
- Network security strategies
- Cisco Device Hardening
- Cisco IOS firewall
- Configuring Cisco IOS IPS

4.Kur
Optimizing Converged Cisco Networks (ONT) 642-845 exam
- Cisco VoIP implementations
- QoS considerations
- DiffServ QoS implementations
- AutoQoS implementations
- Wireless LAN security and management

A.s / S.a Aşağıdaki Konuların Yerlesim Ve Kademe Basamağıdır

1-1 ve 1-2 konuları :Java - CCNA 1-2 Bilgisayar Ağlarına Giriş
2-1 ve 2-2 konuları :CCNA2 - Wireless Networks(Kablosuz Ağlar Uzmanı)
3-1 ve 3-2 konuları :CCNA3 - Voice /IPT Ses Teknolojileri Uzmanı
4-1 ve 4-2 konuları :CCNP4(ileri Düzey Bilgisayar Ağları Uzmanı) - Network Security (Güvenlik Teknolojileri Uzmanı)

Selametle