A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Cisco, IGRP, Özellikleri,
Cisco IGRP Özellikleri

Cisco IGRP Özellikleri GRP’ nin Özellikleri

IGRP bir iç ag geçidi mesafe yönü protokolüdür. Mesafe yönü protokolleri matematiksel olarak mesafeleri ölçmek suretiyle yolu hesaplar. Bu ölçüm mesafe yönü olarak bilinir.Mesafe yönü protokolü kullanan routerlar komsu routerlarin her birine düzenli araliklarla bir yönlendirme mesaji içinde kendi yönlendirme tablolarinin tamamini ya da bir kismini göndermek zorundadirlar. Ag içinde yayilan yönlendirme bilgisi olarak routerlar su asagidaki islemleri gerçeklestirirler:

· Yeni alici adresleri tanimlamak
· Hatalari ögrenmek

IGRP Cisco tarafindan gelistirilmis bir mesafe yönü yönlendirme protokolüdür. IGRP , aglari bilgilendirerek 90 saniye araliklarla belli özerk bir sistem için yönlendirme güncellemeleri yollar. IGRP’ nin tasarimindaki karakteristik noktalar sunlardir:

· Tanimsiz ve karmasik topolojileri yönetmek için çok yönlülük
· Farkli bant genisligi ve gecikme özellikleri için gereken esneklik· Çok genis bir ag üzerinde çalisma ölçegi

Varsayilan olarak IGRP yönlendirme protiokolleri metrik olarak bant genisligi ve gecikmeyi kullanirlar. Ilave olarak, IGRP bilesik metrikleri saptamak için degiskenler bileskesinin kullaniminda konfigüre edilebilir. Bu degiskenler sunlardir:

· Bant genisligi
· Gecikme
· Yük
· Güvenilirlik
GRP Metrikleri

Show ip protocol komutu ,router üzerinde kullanimda olan yönlendirme protokollerine iliskin ag bilgisi, filtreler ve parametreleri görüntüler. IGRP için metrik gönderimi hesaplamada
kullanilan algoritma grafikte gösterilmistir. Bu, K1-K5 metrik degerlerini tanimlar ve maksimum atlama miktarina yönelik bilgi saglar. K1 metrigi bant genisligini ve K3 metrigi gecikmeyi temsil eder. Varsayilan olarak K2, K4 ve K5’ in metrik degerleri 0 olarak
ayarlanmisken K1 ve K3 1 olarak ayarlanmistir. Bu tümlesik metrik RIP’in bir alici adresi yolu seçimi esnasinda kulland igi metrik atlamadan daha bir kesin dogruluktadir. En küçük metrik degere sahip olan yol en iyi yoldur. IGRP nin kullandigi metrikler sunlardir:

· Bandwith – yoldaki en düsük bant genisligi
· Delay – yol boyunca olan toplam arabirim gecikmesi
· Reliability – alici adreslerine yönelik linklerdeki güvenilirlik
· Load – Alici adresine yönelik saniyede gönderilen bit sayisi tabanli yük
· MTU - yolun maksimum aktarim birim degeri

IGRP tümlesik metrik kullanir. Bu metrik, band genisligi, gecikme, yük ve güvenirligin birfonksiyonu olarak hesaplanir. Varsayilan olarak, sadece bant genislligi ve gecikme gözönünde bulundurulur. Diger parametrelerin sadece konfigürasyon dogrultusunda aktiflestirilecegi ya da aktiflestirilmeyecegi dügsünülür.

Gecikme ve bant genisligi degerlerle ölçülmez, fakat gecikme ve bant genisligi arabirim komutlarina yerlestirilmislerdir. Yüksek bant genisligine sahip bir link daha düsük bir metrige sahip olacak daha düsük toplam gecikme de daha küçük bir metrige sahip olacaktir.

IGRP Yollari

IGRP üç tip yol bildirir:
· Iç
· Sistem
· Dis


Iç yollar, bir router arabirimine bagli olan agin ile o agin alt agi arasindaki yollardir. Eger bir routera bagli ag alt ag yapilmamis ise IGRP iç yollara bildirimde bulunmaz.

Sistem
Sistem yollari, özerk sistemin içinde kalan ag yollaridir. Cisco IOS yazilimi sistem yolarini dogrudan bagli olan arabiriminden alir ve sistem yol bilgisi diger bir IGRP rafaindan saglanir.Sistem yollari alt ag bilgilerini içermez.

Dis
Dis yollar, özerk sistemin disinda kalan ag yollaridir. ve son nokta ag geçidi tanimlamasi yapilirken göz önüne alinir. Cisco IOS yazilimi, IGRP’ nin saglamis oldugu dis yollar listesinden bir son nokta ag geçidi seçer. Yazilim, eger daha iyi bir yol bulunmaz ise varis adresi bagli degilse son nokta ag geçidini kullanir. Eger özerk sistemler dis aga birden fazla baglantiya sahipse farkli routerlar son nokta ag geçidi olarak farkli routerlari seçebilirler.
IGRP Dayaniklilik Özellikleri

IGRP dayanikliligini sürdürmek için pekçok özellige sahiptir. Bunlar:
· Tutucular
· Kesisme noktalari
· Mantiksal çikarim güncellemeri

1.2 Tutucular
Tutucular, uygun olmayan yollardan gelen düzenli günceleme mesajlarini engellemek için kullanilirlar. Bir router devre disi kaldiginda komsu routerlar bunu düzenli gelen güncelleme mesajlarinin olmayisi ile tespit ederler.

1.3 Kesisme noktalari
Kesisme noktalari, bir bilginin geldigi yönde geri routera gönderilmesini belirtmeninyararli olmadigi düsüncesinden kaynaklanir. Kesisme noktasi, gönderim döngüsünü engeller

1.4 Mantiksal çikarim güncellemeri
Kesisme noktalari, komsu routerlarla olabilecek gönderim döngülerini engellerler fakat mantiksal çikarim güncellemeleri büyük ölçekli gönderim döngülerini bertaraf etmek için gereklidir. Genel ifadesiyle gönderim metriklerindeki artis gönderim döngüsünü gösterir.Mantiksal çikarim güncellemeleri daha sonra silinmek üzere yola gönderilir ve tutuculara yerlestirilir. IGRP ile mantiksal çikarim güncellemeleri sadece metrik yolda 1.1 ya da daha
fazla bir artis var ise gönderilir.

IGRP ayni zamanda pekçok süre tutucu ve zaman araligi içeren degiskenler saglar. Bunlar:zamanlayici güncellemesi, geçersizlik zamanlayicisi, zaman tutucu ve bosaltma zamanlayicidir.

Zamanlayici güncellemesi, gönderim güncelleme mesajlarinin hangi siklikta gö nderildigini belirler. Bu degisken için IGRP’’in default degeri 90 saniyedir.

Geçersizlik zamanlayicisi, bir routerin daha önceden geçersizligi belirtilmemis özel bir yolda gönderim günceleme mesajlarinin olmadigi durumda ne kadar bekleyecegini belirtir. Bu degisken için IGRP nin default degeri üç defa güncelleme periyodudur.

Zaman tutucular, zayifligindan dolayi yok sayilan yollarla ilgili toplam zaman bilgisini tutarlar. Bu degisken için IGRP nin default degeri 10 saniyenin üzeri için üç defa dir.

Son olarak, bosaltma zamanlayicilari , bir yolun gönderim tablosundan çikarilmasindan önce ne kadar zamanin geçmesi gerektigini belirler. Varsayilan degeri yedi defadir.

Günümüzde IGRP artik yaslanmis durumdadir. Alt ag maskelemesi ve degisken uzunlugu konusunda eksikleri vardir. Cisco, bu sorunu gidermek için IGRP’ nin 2. Versiyonunu çikarmak yerine IGPR’ nin basaryla gelistirilmis seklini yapti

IGRP Konfigürasyonu

IGRP gönderim islemini konfigüre etmek için, router igrp komutunu kullanin. IGRP gönderim islemini sona erdirmek için bu komutun no biçimini kullanin

RouterA(config)# router igpr sayi
RouterA(config)# no router igpr sayi

IGRP islemini tanimlayan özerk sistem numarasi birdir. Ayni zamanda gönderim bilgisini etiketlemekte de kullanilir

IGRP gönderim isleminde ag listesini belirtmek için network router konfigürasyon komutunu kullanin. Bir girisi silmek için komutun no biçimini kullanin.

GRP Sorunlarinin Giderilmesi

Çogu IGRP konfigürasyon hatasi yanlis yazilmis ag bildirimlerini , bitisik olmayan alt aglari, ya da yanlis özerk sistem numaralarini içerir.

Asagidaki komutlar IGRP sorunlarini gidermekte yararlidir:
· Show ip protocols
· Show ip routes
· Debug ip igrp events
· Debug ip igrp transaction
· Ping
· Traceroute