A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Cisco, Ağlarda, Yönlendirme,
Cisco Ağlarda Yönlendirme

Cisco Ağlarda Yönlendirme
Paket Yönlendirme (Packet Routing)

Bir ağdaki paketin kendi ağından farklı bir ağa ulaşabilmesi için yönlendirilmesi gerekir. Bu yönlendirme işlemi router adı verilen yönlendirici cihazlarla yapılmaktadır. Paketin kaynak adresi ve gitmek istediği adres temel alınarak yönlendirme işlemi yapılmaktadır.
Yönlendirme işlemi ağ topolojiniz, ağ durumunuz ve ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak farklı şekillerde yapılabilir. Genel olarak yönlendirme işlemini üç ana başlık altında toplayabiliriz.
-Statik yönlendirme (Static Routing)
-Öntanımlı yönlendirme (Default Routing)
-Dinamik yönlendirme (Dynamic Routing)

Statik Yönlendirme
Ağ yöneticisinin elle giriş yaptığı yönlendirmelerdir. Ağ yapısı değiştiğinde bu yönlendirmelerin de elle değiştirilmesi gerekir. Herhangi bir dinamik yönlendirilme protokolü ile değiştirilmeleri söz konusu değildir.

Enderunix_Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.1Yukarıdaki örnekte, 192.168.1.0/24 ağı, 192.168.0.1 ağ geçidine yönlendirilmektedir.

Öntanımlı Yönlendirme
Yönlendirici cihazın statik ve dinamik yönlendirme tanımları sonucunda bulamadığı adresler öntanımlı bir adrese gönderilir. Statik ya da dinamik yönlendirmeler sonucu gözden kaçabilecek yolların da olması durumuna karşı öntanımlı yönlendirme tanımının yönlendiricilere girilmesi tavsiye edilir.
Öntanımlı olarak tüm ağları 192.168.0.1 ağ geçidine yönlendirmek için;

Enderunix_Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1

Dinamik Yönlendirme Protokolleri
Dinamik ağ yönlendirme protokolleri ile çeşitli parametrelere bağlı olarak otomatik değiştirilen yönlendirmelerdir.
Yönlendirme protokolleri, yönlendiricilerin birbirleriyle haberleşmesini ve gerekli yönlendirme bilgilerini birbirleriyle paylaşmalarını temel alan protokollerdir.
Cisco IOS’larda dinamik yönlendirme protokolü tanımlanırken öncelikle yönlendirme protokolünün türü seçilmeli, daha sonra da duyurulacak IP adresleri belirtilmelidir. Cisco yönlendiricilerde kullanılan yönlendirme protokolleri şunlardır:
-RIP(Routing Information Protocol)
-IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)
-EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
-OSPF   (Open Shortest Path First)

RIP (Routing Information Protocol)
RIP, bir çok yönlendirici cihazında kullanılan yönlendirme protokolüdür. Interior Gateway Protokol ailesindendir ve iç ağlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. RIP, distance vector protollerindendir. Hop count (geçit sayısı) hesaplayarak metric değerlerle yol seçimi yapmaktadır.
RIP ile en fazla 15 hop-count kullanılabilmektedir. 30 sn.de bir yönlendirme tabloları broadcast’lerle anons edilmektedir. RIP protokolünde eşit metric değerlere sahip yollar olduğu durumda 6 yola kadar yük dengeleme (load balancing) yapılabilmektedir.
RIPv1 ile RIPv2 Protokollerinin Karşılaştırılması
RIPv2, RIPv1 protokolünden sonra geliştirilmiştir. RIPv2 nin RIPv1’e göre birçok özelliği bulunmaktadır.

                            RIPv1      RIPv2
Yönlendirme Protokolü        Classful     Classless
VLSM Desteği                  Yok        Var
Yönlendirme tablosu          Yok        Var
güncellemelerinde alt          
ağ maskesinin gönderilmesi          

Adresleme Türü                Broadcast      Multicast
Tanımlandığı RFC
Elle yönlendirme     RFC 1058 Yok      RFC 1721, 1722, 2453 Var

summarization
Kimlik denetimi desteği           Yok         Var

RIP Yapılandırması
Dinamik yönlendirme tanımlarında   olduğu   gibi   ilk önce   protokol   tanımı   yapılır. Sonrasında da yönlendiriciden anons edilecek ağ tanımlanır.

Enderunix_Router(config)# router rip Enderunix_Router (conf ig-router) # network ag_adresi
RIPv1, classful çalışan bir protokol olduğundan anons edilecek ağ adresi de major ağ adresi olarak tanımlanmalıdır.
Enderunix_Router# show ip protocols
Komutu ile de router’inizda çalışan protokoller hakkında bilgi alabilirsiniz.
Debug komutunu rip ile kullanırsanız router’ınızda çalışan rip protokulü hakkında anlık bilgilere sahip olabilirsiniz.
Enderunix_Router# debug ip rip
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
IGRP, Cisco System tarafından 1980’lerin başlarında tasarlanmıştır. IGRP, otonom sistemlerde kullanılan güçlü bir protokoldür. IGRP; ağın bant genişliği (bandwith), gecikme süresi (delay), güvenilirlik (reliability), yük (loading) ve MTU değerlerine bakarak en iyi yolu bulmaya çalışır.
IGRP, RIP’e göre daha geniş ağlarda çalışabilir. RIP’in 15 hop count’a kadar çalışabilmesine karşın IGRP 255 hop count’a kadar çalışabilmektedir. Karışık metric hesaplamalarıyla yol bulmada çok başarılıdır. Karışık metric hesaplamaları sayesinde kaynak ve hedef adres arasında çoklu yol bulma yeteneğine sahiptir. En fazla 6 tane yol belirleyebilmektedir.
Sonuç olarak IGRP, RIP’e oranla daha güçlü ve büyük ağlarda kullanılabilecek bir protokoldür.
IGRP Yapılandırması
IGRP yapılandırması sırasında bir otonom sistem numarasına ihtiyacınız vardır.
Enderunix_Router(config)# router igrp otonom_sistem_numarası Enderunix_Router (conf ig-router) # network ag_adresi
IGRP, classfull bir protokol olduğundan ağ_adresi’ni de classfull olarak tanimlamaniz gerekir.

IGRP ile yük dengeleme yapılabileceğini söylemiştik. Bunun için,
Enderunix_Router(config-router)# variance multiplier
multiplier   parametresi   ile   karmaşık   metric   değerlerinin   kaç   katı   kadar oranda dengeleme yapılacağı belirtilir.
Enderunix_Router(config-router)# traffic-share {balanced | min}
Balanced ile metric ve multiplier değerlerine bağlı olarak yük dengeleme yapılacağı belirtilir.
Min ile ise minumum cost’a sahip olan yola yönlendirme yapılması sağlanır.
Öntanımlı olarak traffic-share parametresi yük dengeleme      (balanced) yapılandırmasındadır.
IGRP protokolü, daha çok trigged update ler kullandığından daha hızlıdır.debug komutunu igrp parametresiyle çalıştırdığınızda ayrıntılı igrp analizi yapabilirsiniz.

Enderunix_Router# debug ip igrp
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
EIGRP, Cisco Systems tarafından tasarlanmış ve IGRP’nin geliştirilmiş sürümüdür. EIGRP, Interior Gateway Protocol ailesindendir. Metot olarak distance vektör protokolüdür ama link state özelliklerini de taşır.
Bir ağda EIGRP’nin kullanılabilmesi için çok iyi bir tasarım yapılması gerekir. Buna karşılık olarak EIGRP alternatif yollar arasında çok yüksek geçiş hızı sunar. EIGRP, Diffusing Update Algorithm (DUAL) kullanmaktadır. DUAL algoritmasıyla yedek yönlendirmeler hesaplanmakta ve gerektiği zaman vakit kaybetmeden bu yedek yolların kullanılmasını sağlamaktadır.
EIGRP, IGRP gibi periyodik yönlendirme güncellemesiyle çalışmamaktadır. Yönlendirme tablosunda bir değişiklik olduğunda tüm tabloyu değil, sadece güncellenen kısmı göndermektedir. Böylece yönlendiriciye getirdiği ek yük de çok düşüktür ve ağ trafiğini de optimum kullandırır.
Ayrıca EIGRP; IP, IPX, Appletalk protokollerini de desteklemektedir.
Bu nedenlerle Cisco yönlendiricilerde çok tercih edilen bir protokoldür.

EIGRP Yapılandırması
EIGRP, yönlendirme protokolü olarak tanımlanmalıdır. EIGRP, IGRP’de olduğu gibi bir otonom sistem numarasına ihtiyaç duymaktadır.
Enderunix_Router(config)# router eigrp otonom_sistem_numarası
Duyurulacak ağ adresleri belirtilmelidir.
Enderunix_Router (conf ig-router) # network ag_adresi
EIGRP’yi yapılandırdıktan sonra ihtiyacınız olacak bilgilere ulaşmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.
Komşu yönlendiriciler hakkında bilgi almak için;
Enderunix_Router# show ip eigrp neighbors
EIGRP topoloji tablosunu görmek için;
Enderunix_Router# show ip eigrp topology
Yönlendirme tablosundaki EIGRP girdilerini görmek için;
Enderunix_Router# show ip route eigrp
EIGRP protokolünü anlık olarak debug etmek için;
Enderunix_Router# show ip route eigrp
OSPF (Open Shortest Path First)
OSPF, IP ağlarında kullanılmak üzere Internet Engineering Task Force (IETF) tarafından tasarlanmıştır. Açık standartlara sahip bir protokoldür. OSPFv2 RFC 2328’de tanımlanmıştır.
OSPF, interior gateway protokol ailesindendir. Classless link state yönlendirme protokolüdür. Shortest path first (SPF) algoritması kullanmaktadır. Periyodik güncellemeler yapar ancak güncelleme süresi çok uzundur. (Öntanımlı 30 dk.)
Area adı verilen bölgeler ve otonom sistemler mantığıyla çalışır. SPF sayesinde her yönlendirici kendisine bir ağaç yapısı tanımlar ve kendisini bu ağacın en yukarısına alır. Bu şekilde cost hesaplaması yapılır ve en uygun yol bulunmaya çalışılır. Yönlendiricilere tanımlanan area lar sayesinde güncellemeler sadece ilgili area da kalır. Böylece OSPF, broadcast değil, multicast çalışır.


OSPF Yapılandırması
OSPF, yönlendirme protokolü olarak tanımlanmalı ve bir process_id tanımlanmalıdır. Bu process id numarasının diğer yönlendiricilerle aynı olması gerekmez. Çünkü yönlendiricinin kendi içerisinde OSPF’e atadığı bir numaradır.
Enderunix_Router(config)# router ospf process_id
OSPF, classless bir protokol olduğundan ağ maskesinin de belirtilmesi gerekir. Bu ağ maskesi wildcard-mask yöntemiyle belirlenir. Alanlar mantığıyla çalıştığından area numaralarının da belirtilmesi gerekir.
Enderunix_Router(config)# network wildcard_mask area area_id
OSPF yapılandırmasını tamamladıktan sonra yapılandırmanız hakkında bilgi almak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.
Area id leri hakkında bilgi almak için;
Enderunix_Router# show ip ospf interface
OSPF komşulukları hakkında bilgi almak için;
Enderunix_Router# show ip ospf neighbor
OSPF hakkında anlık detaylı bilgiler almak için;
Enderunix_Router# show ip ospf events Enderunix_Router# show ip ospf packet