A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Çin’in Türkiye İle Ticareti

Çin’in Türkiye İle Ticareti Çin’in Mevcut Durumu
Çin’in Türkiye’den 2005 yılındaki ithalatı, önemli maddeler bazında incelendiğinde ilk sırayı 150 milyon dolar ile tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, kireçler ve çimento almaktadır. Bunu 120 milyon dolar ile metal cevherleri, 106 milyon dolar ile demir ve çelik, 54 milyon dolar ile anorganik kimyasallar, 36 milyon dolar ile nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 31 milyon dolar ile sentetikve suni devamsız lifler takip etmektedir. Bu ürünlerin 2005 yılındaki 2004 yılına göre artış oranlarına bakıldığında ilk sırayı % 172 artış oranı ile ham postlar, deri ve kösele, % 115 artış oranı ile bakır ve bakırdan eşya, % 102 oranında artış ile sebzeler ve meyvalar, sert kabuklu meyvalar,  % 97 artış ile anorganik kimyasallar ve % 83 artış oranı ile yapağı ve yün takip etmektedir. (Ek 4). 2005 yılında bir önceki yıla göre Çin’in Türkiye’den ithalatında en büyük düşüş % 78 oranı ile motorlu kara taşıtları ithalatında gerçekleşmiş, bunu % 57 düşüş ile organik kimyasal ürünler, % 40 ile demir ve çelik, % 36 ile nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler takip etmiştir.
Çin’in Türkiye’ye 2005 yılındaki ihracatı, önemli maddeler bazında incelendiğinde ilk sırayı 831 milyon dolar ile nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler almakta, bunu 805 milyon dolar ile elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, 245 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, 162 milyon dolar ile plastikler ve mamülleri, 145 milyon dolar ile optik alet ve cihazlar, 133 milyon dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar, 112 milyon dolar ile sentetik ve suni filamentler, 98 milyon dolar ile organik kimyasal ürünler, 932 milyon dolar ile özel dokunmuş mensucat ve 84 milyon dolar ile sentetik ve suni devamsız lifler takip etmektedir. Bu ürünlerin 2005 yılındaki 2004 yılına göre artış oranlarına bakıldığında ilk sırayı % 231 artış oranı ile agaç ve ahşap eşya, % 167 artış oranı ile optik alet ve cihazlar, % 139 oranında artış ile motorlu kara taşıtları, % 136 artış oranı ile cam ve cam eşya,  % 103 artış ile pamuk, % 79 artış oranı ile plastik ve mamülleri, % 77 artış oranı ile sentetik ve suni devamsız lifler takip etmektedir.

Bu çerçevede, esasen Çin’in, ağırlıklı olarak ortak yatırımlara yatırım malı ve ara girdi sağlanması esasına dayanan ithalat yapısı da dikkate alındığında, ara girdilerde ülkemiz ihraç ürünleri için ciddi boyutta fırsatlar bulunmaktadır. Esasen bu yapı Çin’in Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalat yapısında da açıkca görünmektedir.

İhracatımızın sahip olduğu ürün kompozisyonu içerisinde ilk sıralarda yer alan ürünlerde ÇHC’nin genel ithalatına bakıldığında,  2005 yılında, makinalar ve mekanik cihazlarda 175 milyar USD, optik alet ve cihazlarda 49 milyar dolar, plastik ve mamülleri 33 milyar dolar,organik kimyasallar 28 milyar dolar, demir-çelik ithalatı 26 milyar USD, metal cevherleri 26, motorlu kara taşıtları 12 milyar dolar’lık ithalat yapıldığı görülmektedir.Çin’in Geçmiş Yıllardaki Durumu

2005 yılında, Çin’in resmi istatistiklerine göre ÇHC’nin Türkiye’ye yönelik ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 51 oranında artarak 4,3 milyar USD, Türkiye’den ithalatı ise % 5 oranında artışla 622 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu çerçecede, 4,9 milyar USD olan toplam dış ticaret hacmi içerisinde, 3,6 milyar USD ile ÇHC lehine bir ticaret fazlası oluşmuştur. Ticaret açığındaki büyüme % 63 olarak gerçekleşmiştir.Çin’in İthal Edilen Malları

Demir/alaşımsız çelik (karbon yüzde 85), Arıtılmamış bakır, elektrolitik arıtma için bakır anotları, Akrilik/modakrilik sentetik lif demetleri, Ham/kabaca yontulmuş mermer, traverten, Tabii borat konsantreleri, Demir-alaşımsız çelikler (karbon yüzde 25), Kıvılcım ateşlemeli,motorlu taşıtlar (1500 silindir 3000 cm³), Bloklar,kalın dilimler şeklinde kesilmiş mermer, traverten, Bakır cevherleri-konsantreleri, Horozlar ve tavuklar, parça halindeki et, sakatat-dondurulmuş, Telefon ve telgrafların aksam ve parçaları, Bakır-hurda döküntüleri, 6 mm’den kalın uzunlamasına biçilmiş kayın, Dökme demir döküntü hurdaları, Polietilen, Debagette kullanılan inorganik maddeler, Tüpler, borular, hortumlar (sert) propilen polimerlerinden, Kayısı, şeftali, erik çekirdekleri, içleri, Akrilik, modakrilikten sentetik devamsız lif demeti, Sentetik lif döküntüleri, Gliserin, Dizel, yarı dizel motorlu toplu yolcu taşıtları, Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları, Tütün.DTÖ Üyesi Çin’in Türk Tekstili Üzerindeki Etkileri

Çin’in DTÖ üyeliğinin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu ve olumsuz sonuçları olacaktır. Ülkemiz açısından en büyük sorunun tekstil ürünlerinde yaşanmıştır. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Çin’e yönelik tekstil kotalarının kalkması ile AB ve ABD piyasasında Türkiye büyük oranlı bir rekabet ile karşı karşıya kalmıştır.

Özellikle katma değeri düşük ve uluslararası alanda marka olamamış tekstil ürünlerinin Çin ile bu tarihten itibaren rekabet etmesi oldukça güçlü. Bu şartlarda tekstil başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde Çin ile işbirliği yapılması gerekmektedir. Tekstil alanında Çin ile işbirliği yapan pek çok Türk firması da bulunmaktadır. Türk firmalarının elektronik, bilişim, otomotiv, yapı malzemeleri, beyaz eşya, cam ürünler ve gıda maddeleri alanlarında bu ülkede yatırım yapma yoluyla faaliyetleri mevcuttur.

Çin pazarına uzun dönemli bakılması, sabırlı olunması, yerli ve yabancı ortaklıklara açık hareket edilmesi gerekmektedir. Pazar ve ticaret potansiyeli açısından Türkiye için fırsatları ve riskleri beraberinde getiren Çin için uzun dönemli bir strateji belirlenmesi gerekmektedir. Dünyanın önemli bir tekstil üreticisi ve ihracatçısı olan Çin’in DTÖ üyeliği sonrasında kısa vadede belirli ürünlerde, uzun vadede ise tüm ürünlerde kotaların kaldırılmasıyla, Türkiye’nin AB ve ABD’ye yönelik tekstil ve konfeksiyon ihracatının olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır. 2005 yılında tüm DTÖ üyelerine yönelik kotaların kalkması ile birlikte, dünya tekstil ticaretinde ortaya çıkmış olan serbestleşmenin yaratacağı rekabet ortamında, Türkiye önemli avantajlara sahip olduğu AB pazarında büyük bir rekabetle karşılaşacaktır.

Çin başta olmak üzere, iş gücü maliyeti çok düşük olan Uzak Doğu ülkelerinin düşük kaliteli ve ucuz ürünlerde sahip olacağı üstünlük dikkate alınarak, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda tekstil ve konfeksiyon sektöründeki payının ve rekabet gücünün korunabilmesi için, sektörün yeniden yapılandırılması bir zorunluluktur.Çin’deki Anlaşmalar / Protokoller

-Ticaret Anlaşması (Pekin, 16 Temmuz 1974)

-Ticaret Protokolü (Pekin, 18 Mayıs 1981)

-Ekonomik Ve Sınai Teknik İşbirliği Anlaması (Pekin, 19 Aralık 1981)

-Standardizasyon Alanındaişbirliği Anlaşması (Pekin,19mart1990)

-Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Anlaşması (Pekin 30 Ekim 1990)

-Yatırımların Karşılıklı Olarak Korunmasıve Teşviki Anlaşması (Pekin, 13 Kasım 1990)

-Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması (Pekin, 9 Mayıs 1991)

-TC-ÇHC Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması (Pekin, 23 Mayıs 1995)

-Sivil Havacılık Ulaşım Anlaşması (Ankara, 14 Eylül 1972. Aralık 1986’da Tadil Edilmiştir.)

-Ekonomik, Sınai Ve Teknik İşbirliği Anlaşması (Pekin, 19 Aralık 1981)

-T.c. Sağlık Bakanlığı İle Çin Devlet Eczacılık İdaresi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Anlaşma(Ankara, 14 Ekim 1990)

-Bilim Ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması (Pekin, 30 Ekim 1990)

-Hukuki, Ticari Ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması (Pekin, 28.09.1992)

-Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması (Pekin, 10 Ekim 1992)

-Denizcilik Anlaşması (Ankara, 23 Ekim 1992)

-Uluslararası Müteahhitler Birliği İle Çin Uluslararası Müteahhitler Birliği Arasında İmzalan Niyet Mektubu (Mayıs 95)

-T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İle ÇHC Su Kaynakları Bakanlığı Arasında İmzalanan Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Alanında Bilimsel Ve Teknik İşbirliğini Öngören Protokol (Ankara, 15 Nisan 1997)

-T.C.-ÇHC Orman Bakanlıkları Arasındaimzalanan İyiniyet Protokolü (ANTALYA, 13-22 Ekim 1997)

-T.C.-ÇHC 12. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Mutabakat Muhtırası (Pekin, 20-27 Nisan 1998)

-Dış Ticaret Müsteşarlığı İle ÇHC Dış Ticaret Ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı Arasında Ticari İstişare Mekanizması Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı

-T.C. -ÇHC 13. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Mutabakat Muhtırası(Ankara, 19 Nisan 2000)

- Tse İle Çhc Devlet Giriş-Çıkış Denetim Ve Karantina İdaresi Arasında İşbirliği Anlaşması (Ankara, 4 Nisan 2000)

-T.C. VE Çhc Arasında Enerji Sektöründe Ekonomik Ve Teknik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Protokol (Ankara, 19 Nisan 2000)

-T.C. VE ÇHC Sayıştay Başkanlıkları Arasında Mutabakat Muhtırası (13.04.2001)

-T.C.-ÇHC turizm karma komisyonu ı. Toplantısında imzalanan İşbirliği Protokolü (Ankara, 11-16 Mayıs 1996)

-T.C.-ÇHC II. Dönem Karma Turizm Toplantısı Protokolü (Pekin, 11 Temmuz 1999)

-T.C. Turızm Bakanlığı İle Çin Milli Turizm Idaresı Arasında Cın Vatandaşlarının Türkiye’ye Seyahatine İlişkin Uygulama Planı (İstanbul, 14 Aralık 2001)

-T.C. -ÇHC 14. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Mutabakat Muhtırası(Pekin, 5 Nisan 2002)

- Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı(Ankara, 16 Nisan 2002)

- Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşma (Ankara, 16 Nisan 2002)

- Bilgi Teknolojisi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı (Ankara, 16 Nisan 2002)

- TC Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı İle ÇHC İmar Bakanlığı Arasında Mutabakat Muhtırası (Pekin, 27 Mayıs 2002)


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum