A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
, Chenli, Myson, Kimdir,
Chenli Myson Kimdir?

Chenli Myson Kimdir?

 
Yedi Bilgeler arasında adı geçen bir başka kişi de Khen’li (Peloponnesos) Myson’dur. Strymon’un oğlu Myson’un çiftçilik yaptığı sanılır. Onunla ilgili bilgilerimiz yok denecek kadar azdır. Diogenes Laertios onunla ilgili olarak bize şu bilgileri verir: “Kesin olan, onun Sparta’da görüldüğüdür. Uzak bir köşede kendi kendine güldüğü için neden böyle tek başına güldüğünü soranlara şöyle karşılık verir: ‘Tek başıma olduğum için.’ Aristoksenes onun sevilen bir insan olmadığını, çünkü kentten değil de köyden geldiğini, bu nedenle çok az tanındığını söyler. Bu yüzden onun özdeyişlerinin çoğu Peisistratos’a maledilmiştir. Filozof Platon Protagoras’da ondan sözeder ve onu Periandros’un yerine bilgeler arasına koyar.” 

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM 
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı