A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Çevre Kirliliği ile ilgili Gazete Haberleri

Çevre Kirliliği ile ilgili Gazete Haberleri

 

AB, çevre kirliliğine çözüm arıyor

AA-AB üyesi 25 ülke ile aralarında Türkiye`nin de bulunduğu aday ülkelerin çevre bakanlarının katıldığı toplantı öncesi basına açıklama yapan ev sahibi Avusturya`nın Çevre Bakanı Josef Pröll ile AB Çevre Komiseri Stavros Dimas, `Çevre kirliliğini önlemeye yönelik değişik projeleri konferans sırasında üye ülkelerin çevre bakanlarıyla tartışacaklarını` bildirdiler. Dönem başkanı Avusturya`nın Çevre Bakanı Pröll, `kara taşımacılığında kullanılan ağır vasıtaların büyük ölçüde çevre kirliliğine neden olduğunu` ifade ederek, `Ülke içi ve uluslararası taşımacılıkta alternatif çözümler bulunması gerektiğini` söyledi. Kara taşımacılığında önemli yer işgal eden ağır vasıtaların, `teneffüs edilen havadaki ince toz oranını büyük ölçüde artırarak insan sağlığını tehdit ettiğini` anlatan Pröll, `çevre kirliliğini asgari düzeye çekebilmek için biyoenerji veya yenilenebilir enerji türlerinin düşünülmesi gerektiğini` savundu. AB Komisyonunun çevre işlerinden sorumlu üyesi Stavros Dimas ise komisyon tarafından çevre kirliğini önlemeye yönelik değişik çalışmalar yapıldığını, hazırlanan programlardan birinin 1 haziranda yürürlüğe gireceğini belirterek, `programın başarıya ulaşmasının, üye ülkelerin uygulamalarına bağlı olduğunu` bildirdi. Türkiye adına konferansa katılacak olan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, bugün başkent Viyana`ya geldi. Konferansın açılış oturumuna katılacak olan Bakan Pepe`nin, konferans çerçevesinde ikili bazı temaslarda bulunması bekleniyor.

Çevre Kirliliği

Çevre ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul ve Ankara`da görülen yoğun sisin hava kirliliğinden değil, meteorolojik nedenlerden kaynaklandığını bildirdi. Havası en kirli iller ise şöyle sıralandı:

hava kirliliğinin en yoğun olduğu iller Çorum, Mardin, Elazığ, Kilis ve Iğdır.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Lütfi Akça, yaptığı açıklamada, hava kirliliği ile sisin birbirine karıştırılmaması, sisin her zaman hava kirliliğinin bir göstergesi olmadığını, ancak hava kirliliğinin sisin etkisini artırabileceğini söyledi.

Sisin genellikle meteorolojik nedenlerden kaynaklandığını, hava kirliliğinin ise önerilen tedbir kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını anlatan Akça, hava kirliliğinin özellikle kış aylarında yoğun olarak görüldüğünü belirtti. Hava kirliliğinin özellikle kentsel alanlarda daha çok etkili olduğunu ifade eden Akça, ``ısınma``, ``sanayi`` ve ``motorlu taşıtlar``ın yol açtığı olumsuzlukların hava kirliliğinin başlıca nedenleri olduğunu bildirdi.

Akça, hava kirliliğinin yoğunlaşmasına rüzgar, meteorolojik durum, yerleşik alanının topoğrafik yapısı ve şehirleşmenin de çok etkili olabildiğini belirterek, havanın açık olmadığı mevsimlerde kirli havanın atmosferin alt tabakasında hapsolduğunu, bunun da kirliliğin ve beraberinde kokunun hissedilmesine yol açtığını kaydetti.

``İstanbul ve Ankara`da görülen sisle ilgili olarak, yoğun sisin hava kirliliğinden değil, meteorolojik nedenlerden kaynaklandığını`` ifade eden Akça, hava kirliliğin tespiti amacıyla yapılan Ekim ayı verilerini açıkladı. Akça, ``2009 yılı Ekim ayı ortalamasına göre, hava kirliliğinin en yoğun olduğu illerimiz, Çorum, Mardin, Elazığ, Kilis, Iğdır. 2008 yılı Ekim-Mart dönemini kapsayan 6 aylık verilere göre ise havası en kirli iller Denizli, Karabük, Muş, Iğdır ve Kahramanmaraş olarak tespit edilmişti`` dedi.

HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER

Hava kirliliğinin önlenmesi noktasında vatandaşlara da belli görevler düştüğünü ifade eden Akça, şu uyarılarda bulundu:

``-Yakıt tasarrufu yapılmalı, (Ne kadar az yakıt tüketilirse, hava o kadar az kirlenir.)

-Temiz yakıt kullanılmalı,

-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü(IKHKK) Yönetmeliğine dayanılarak her yıl yayımlanan Genelge ile illerin kirlilik grubu belirlenmiştir. İllerde kullanılacak ithal ve yerli kömürlere belli kurallar ve standartlar getirilmiştir. Bu kurallara uyulmalı ve standart dışı kömürler kullanılmamalı,

-Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı,

-Binalarda ve evlerimizde ısı yalıtımı ve ısı izolâsyonu mutlaka olmalı,

-Kalorifer ateşçileri yaygın bir şekilde eğitilmeli, ehliyeti olmayan ateşçiler kalorifer kazan dairelerinde çalıştırılmamalı,

-Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli,

-Kaloriferler bina dışındaki hava sıcaklığı 15ºC ve altına düştüğü zaman yakılmalı,

-Valilik tarafından Uyarı Kademelerine ilişkin karar alındığında, Uyarı Kademelerindeki önlemlere mutlaka uyulmalı,

-Kombi cihazlarının yıllık bakımı, radyatörlerin temizlik ve bakımı yapılmalı,

-Radyatörlere termostatik subap takılmalı,

-Eski kazanlar, yeni ve enerjiyi verimli kullanan kazan ile değiştirilmeli,

-Kaloriferin zamanlayıcı ayarını kontrol edilmeli. Evlerde ısı yalıtımının yapılmalı,

-Araçların muayenelerinin (motor bakımları ve egzoz kontrolleri) periyodik olarak yapılmalı,

-Toplu taşıma araçlarının kullanımına özen gösterilmeli,

-Çevre dostu teknolojileri ile üretilmiş araçların kullanımının tercih edilmesi, (yüksek emisyon sınıflı araçları, katalitik konvertörlü otomobiller, hibrit araçlar gibi),

-Araçlarda alternatif yakıtların kullanılmalı (biyoyakıtlar, LPG, doğalgaz ve benzeri),

-Bisiklet kullanımının tercih edilmeli,

-Eko-sürüş tekniklerinin öğrenilmesi ve uygulanması (doğru lastik basıncı, sabit hız, minimum araç ağırlığı gibi)

Küba çevre kirliliğiyle mücadele programı sunuyor

Küba, adadaki çevre kirliliği ile mücadelede kilit bir rol oynayan Çevre Kirliliğine Karşı Ulusal Mücadele Programı’nı sundu.

Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Jose Antonio Diaz Duque, programın, 2007-2010 Ulusal Stratejisi’nde belirlenen bazı zorluklara karşı kaleme alındığını söyledi.

2015 yılına kadar geçerli olması tasarlanan program, Küba’daki çevre kirliliği ile yüzleşmek için kapsamlı bir politika ve yönetim çerçevesine sahip olma amacıyla hayata geçirilecek.

Diaz Duque, program yürürlüğe girdikten sonra programı Küba Merkezi Yönetimi’nin kurumlarının kendi nesnel durum ve özelliklerine uyarlayabileceklerini ifade etti.

Bakan ayrıca, ulusal ekonomik kalkınmanın, çevrenin korunmasından ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

“En önemli mücadele başlığı gıda üretimi, ancak tarım kimyasallarının ve zehirli maddelerin kullanımında artışa gitmek gibi bir geri dönüş yapamayız” dedi.

Diaz Duque, kısıtlı olan ve kirliliğinin insanların ölümüne neden olan su kaynaklarının daha iyi kullanımını teşvik etti.

Bakan, Çevre Kirliliğine Karşı Ulusal Mücadele Programı’nın başarılı olabilmesi için çevre kültürü ve duyarlılığına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çevre Kirliliği Ve Çözüm Yolları


Ülkemizde genel olarak çevreye atılan çöpler, gerçekten artık herkesi rahatsız edecek boyutlara ulaşmıştır.

Yollarda seyahat eden bazı sorumsuz kişilerin attığı ; boş şişeler, aliminyum içki kutuları, sigara paketleri ve pet şişeler yol kenarları ile refüjleri adeta çöplüğe dönüşmüştür.

Tüm yerleşim alanlarındaki boş alanlarda ve kırsal bölgelerde çöp yığınları hem görüntü, hem de sağlık bakımından vatandaşlarımızı etkiliyor.

Piknik yapılan alanlar ve kıyılarımız, dere yatakları, yerleşim alanlarına yakın ormanlar ve boş arsalar, adete çöplük görünümündedir.

Uygar ülkelerde hatta hemen güneyimizdeki komşumuzda, yollarada seyahat ederken araçtan dışarı bakıldığı zaman insanı ferahlatan çiçekler ve bitkiler görülür.Şehir ve köylerdeki yollar, kaldırımlar tertemiz.Boş alanlarda ise, hiç çöp görülmüyor.

Dünyanın hiç bir uygar ülkesinde, bizde olduğu gibi güpe gündüz ve herkesin gözü önünde gelişi güzel yerlere çöp atılmasına göz yumulmuyor. Çöp atanlar da mutlaka devletin ilgili kuruluşları tarafından belirlenip cezalandırılıyor.

Ülkemizde ise, çevreye çöp atılması adeta yaygın bir alışkanlık haline gelmiştir.Çünkü bizde, populizm nedeniyle devlet çevrenin kirletilmesini önlemek için gerekli önlemleri alacağı yerde, temizlemeyi tercih ediyor.

Fakat temizlenen yerler kısa bir süre sonra atılan çöplerle yeniden kirletildiği için, hem çevre kirliliği ortadan kalkmıyor hem de halkın ödediği vergilerle yapılan harcamalar boşa gidiyor.Bu nedenle hükümetin, çevrenin kirletilmesini önleyeceği yerde, sürekli olarak çöpleri toplattırması hiç bir işe yaramıyor.

Oysa,çevreyi kirletenlerin mutlaka bir bedel ödemek zorunda kalacağının gösterilmesi durumunda, kimse şimdiki gibi pervasızca gelişigüzel yerlere çöp atmayacak ve ülkemiz kirletilmeyecek.

Bu güne kadar yaşananlardan açıkça anlaşıldığı gibi; sloganlarla, yollara konulan traji komik panolarla ‘halkın çevreyi kirletmemesini rica ederek’ ve bilinçlendirme kampanyaları ile çevrenin temiz tutulması sağlanamıyor.Aksine benimsenen bu yönetim anlayışı,bazı kimseleri çekinmeden ve korkmadan çevreye çöp atmakta daha da cesaretlendiriyor.


 
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum