A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Çekirdeği Olmayan Hücreler Nasıl Çoğalır?

Çekirdeği Olmayan Hücreler Nasıl Çoğalır?

 

Çekirdeği olmayan hücreler bölünebilir mi, nasıl çoğalırlar? Çekirdeği olmayan hücreler ile ilgili bilgi.

Hücreler çekirdeğinin bulunup bulunmamasına göre iki bölümde ince­lenir:


a) Prokaryot Hücreler
Bir zarla çevrilmiş belirgin çekirdekleri olmayan hücrelerdir. Bunlarda hücre zan, sitoplazma ve ribozomlar olduğu halde çekirdek zarı ve diğer organeller yoktur. Çekirdek içerisinde bulunan kromatin ağı (kalıtım mater­yali), karyoplazma (çekirdek sıvısı) gibi yapılar sitoplazma içerisinde dağı­nık durumdadırlar. Çekirdekçik (nukleolus) de görülmez. Çekirdeği olmayan canlı hücreler monera alemi içinde incelenir. Mavi-yeşil algler ve bakteriler bu gruba girer.

Prokaryotlar proteinle çevrilmiş çember biçiminde bir DNA zinciri (kromozom olarak) taşırlar. Bunlarda mitoz bölünme olmaz. Kromozomlar hücrenin bir ucundan diğerine hareket ederek kendilerini replike ve duplike ederek çoğalır. Daha sonra hücre bölünür. Her hücrede yalnız tek bir kromozom vardır. Bu nedenle tüm prokaryotlar gen bakımından haploittir.

Normal mitoz (ya da mayoz) işleyişi göz önünde tutulacak olursa, çekirdeği (ya da en azından çekirdek bölgesi) olmayan hücre kendiliğinden bölünemez. Erişkin alyuvarlarımız da, çekirdeklerini yitirmiş oldukları için bölünemezler ve kendilerini çoğaltamazlar.

b) Ökaryot hücreler
Bu tip hücreler dıştan içe doğru hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç kısımdan oluşurlar. Gelişmiş canlıların ve protozoaların hüc­releri bu grupta yer alır. Ökaryot hücre yapısında çekirdek zarı, çekirdek sı­vısı ve kalıtım materyali belirgindir. Ayrıca belli görevleri üstlenmiş organeller ve yapıları rahatça görülebilmektedir. Ökaryot hücrelere; Kamçı­lılar, Kökayaklılar, Sporlular, Silliler, ileri yapılı hayvan ve bitki hücreleri örnektir.

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri