A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Çatalca, Müdafaası,
Çatalca Müdafaası

Çatalca Müdafaası Balkan Savaşı"nın (1912) birinci safhasında, Türk ordusunun, Bulgarların saldırılarına karşı Çatalca müstahkem mevkiinde yaptığı müdafaa. Balkan devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında başlayan Balkan Savaşı  Türk ordusunun idaresizliği yüzünden, Balkan devletlerinin zaferi ile son bulmuş; Osmanlılar, Balkanlardaki Türk ülkelerinden çoğunu terk etmek zorunda kalmışlardır (Balkan Savaşı"nın birinci safhası). Fakat Balkan devletleri arasında çıkan bir anlaşmazlık üzerine, Osmanlılar, bu fırsattan istifade ederek, kaybedilen şehirlerin bazılarını yeniden ele geçirmişlerdir. (Balkan Savaşı"nın ikinci safhası). Çatalca müdafaası, Balkan Savaşı sırasında Bulgar ordularının Trakya"da birçok Türk şehirlerini ele geçirdikten sonra. Çatalca önlerine kadar Türk kuvvetlerini takip etmeleri sonucu meydana gelmiştir. Bulgarların, Balkanlarda yenilgiye uğrattıkları Türk kuvvetleri 2 Kasım 1912 de kafileler halinde Çatalca"ya kadar çekilmişlerdir. Bulgarlar 13 Kasımda Çatalca önlerine gelmişler ve bir kaç günlük bir dinlenmeden sonra 17 Kasımda taarruza geçmişlerdir. Ayın 22 sine kadar devam eden çarpışmalarda Türk ordusu Bulgar ordusunu yenilgiye uğratarak geriye atmıştır. Fakat. Balkanlardan bu yana fena idare yüzünden bozgun halinde bulunan Türk ordusu, bu zafere rağmen, yenilgiye uğramış alan Bulgar ordusunu takip edememiş, Bulgarların yalnızca  İstanbula kadar gelmesini  önleyebilmiştir.
Çatalca müdafaası, XIX. yüzyıldan itibaren başlayan büyük yenilgilerin, kısmen zaferler kazanılmasına rağmen bir sonuç vermediğine bir örnektir.


Efsane72

  Ad Soyad
  Yorum