A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
C# ile Temel Windows Formları Oluşturma

C# ile Temel Windows Formları Oluşturma

Bu yazımızda Windows programlamanın temel elemanlarından olan windows formlarının nasıl oluşturulduğunu ve nasıl kullanıldığını göreceğiz, windows formlarını açıklarken basit bir dört işlem yapan hesap makinası oluşturacağız.Windows formları derken neyi kastediyoruz? Textbox, label, button gibi önemli elemanların hepsi birer windows formudur. Bu windows formlarına ulaşmak için System.Windows.Forms isimalanını kullanıyoruz. Ve tabi ki programımızın aktif bir windows uygulaması olarak çalışması için de aşağıdaki isimalanlarını projemize ekliyoruz.

using System.Drawing;
using System.Collections;using System.ComponentModel;

Programımızı yazmaya başlamadan önce programımızın kodlarını içerecek bir isim alanı oluşturalım. Ben buna CsHesapMakinasi adi verdim.(Makaleyi okurken kaynak kodu incelemenizi tavsiye ederim) Siz istediğiniz başka bir isim kullanabilirsiniz.

Daha önceki makalelerimizde belirttiğimiz gibi programımızın çalışması için derleyiciye programın başlangıç noktasını bildirmemiz gerekirdi.Bu başlangıç noktası da genelde main() fonksiyonu oluyordu. Kodumuzu öyle ayarlayacağız ki main() fonksiyonu icra edildiğinde çalıştırmak istediğimiz windows formu ekranda görünsün. Bunun için main içine aşağıdaki kodu yazıyoruz.

Application.Run(new Form1()); // Yeni bir Form1 nesnesi oluşturularak uygulama olarak başlatılıyor.

Şu an için Form1 hakkında en ufak bir bilgiye sahip değiliz.Peki bu Form1 nasıl oluşturulacak. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Form1 sınıfından bir nesne oluşturmak için
System.Windows.Forms isimalanını kullanmalıyız. Bu yüzden bu isim alanının altında bulunan Form sınıfından yeni bir Form1 sınıfı türetmemiz gerekecek, bu türetme işlemi aşağıdaki gibidir. Form1 sınıfını türettikten sonra Form1" içinde bulunacak elemanları tanımlıyoruz.4 işlemi yapmak için 4 buton, işleme giren değerler için 2 textbox ve 2 tane de label formu tanımlıyoruz.Tanımlama işlemi aşağıdaki gibidir.

    public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
    {
        private
System.Windows.Forms.Button button1;
        private
System.Windows.Forms.Button button2;
        private
System.Windows.Forms.Button button3;
        private
System.Windows.Forms.Button button4;
        private
System.Windows.Forms.Label label2;
        private
System.Windows.Forms.TextBox deger1;
        private
System.Windows.Forms.TextBox deger2;
        private
System.Windows.Forms.TextBox sonuc;
        private
System.Windows.Forms.Label isaret;
   }

Şimdi bu windows formunun ekrana nasıl basıldığını inceleyelim.Main() işlevi içinde yeni bir Form1 nesnesi yaratıldığında Form1 nesnesine ait kurucu işlev olan Form1() işlevi çağrılır.(Kaynak kodu inceleyin). Form1() kurucu işlevinde ise InitializeComponent(); adlı bir fonksiyon çağırılarak Form1 nesnesine ait olan üye elemanlarla (button,label,textbox vs) ilgili ilk işlemler yapılır.From1 açıldığı zaman Form1 içinde bulunan elemanlarla iligili yapmak istediğimiz ilk özellikleri InitializeComponent() fonksiyonu içinde yapıyoruz.

        private void InitializeComponent()
        {
           
            // form1 içinde yer alacak elemanlar yaratılıyor(kaynak kodu inceleyin)
            
            this
.deger2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this
.sonuc = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this
.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
            this
.isaret = new System.Windows.Forms.Label();
            this
.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this
.SuspendLayout();
            //
            // elemanlarla ilgili başlangıç özellikleri veriliyor.
            //
            this
.deger1.Location = new System.Drawing.Point(16, 8); //deger1 adlı textbox için yer bildirimi
            this
.deger1.Name = "deger1";
            this
.deger1.TabIndex = 0;
            this
.deger1.Text = "0";

            this.name="Form1"; //Form1 nesnesinin kendisi için this anahtar sözcüğünü kullanıyoruz
            this
.text = "Hesap Makinası ";
            this
.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((System.Byte)(255)), ((System.Byte)(128)), ((System.Byte)(0)));
            this
.ClientSize = new System.Drawing.Size(400, 149);

        }
Şimdi sıra elemanlarla ilgili olayların birbirleri ile ilişkisine.Mesela bir buton formunun click olayının form tarafından yakalanabilmesi için aşağıdaki satırları yazmalıyız.

        this.button4.Click += new System.EventHandler(this.button4_Click);
        private void button4_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            isaret
.Text="/";
            sonuc
.Text=System.Convert.ToString(System.Convert.ToInt32(deger1.Text)/ System.Convert.ToInt32(deger2.Text));
        }

buton4_Click() işlevinde, çalışma zamanında bir nesnenin özelliklerinin nasıl değiştirildiğini görüyoruz.button4 bölme işlemi yaptığından isaret.Text="/"; yazdık. sonuc adlı textbox formunun Text özelliği bir string ifadesi olduğu için işlemlerimizi yaptıktan sonra sonuc.text ifadesine atama yapabilmek için System.Convert isimalanında bulunan ToString işlevini kullanarak ifadeyi String türüne dönüştürüyoruz. Aynı şekilde String olarak aldığımız türler için aritmetik işlem yapabilmek için yine aynı isimalanında bulunan
ToInt32 işlevi ile String türünü int32 formatına dönüştürüyoruz. Bütün bu işlemleri 4 butonumuz için yaptığımızda dört işlem yapabilen basit ve bol bol bug içeren (unutmayın amacımız sadece formların kullanımını öğrenmek) bir hesap makinamız olacak.

Makale ile ilgili olan KAYNAK KODU mutlaka indirin.


(Ordinaryus)
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum