A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Büyük, Herakleios
Büyük Herakleios

Büyük Herakleios

Ninova Kahramanı Büyük Herakleios

Bir taraftan Avarlar'ın bir taraftan Sâsâniler'in İmparatorluğu bir mengene gibi sıkıştırdığı dönemde zalim ve bir o kadar da beceriksiz İmparator Phokas'ı devirerek tahta geçen Herakleios'u bekleyen zorluklar ek kudretli hükümdarlar için bile çok ağırdı.

İmparator 610 yılında tahta geçtiğinde onu bekleyen dış tehlikelerin karşısında boş bir hazine, eskimiş bir devlet mekanizması ve düşmanın elinde bulunan ikta arazilerine sahipti. Kısacası tam bir çıkmazın içerisindeydi. Bu öyle bir çıkmazdı ki İmparator başkent İstanbul'u bırakıp devletin merkezini memleketi Kartaca'ya bile taşımayı düşünmüştü.

Selanik'e kadar tüm balkanlar Avarlar'ın ve Slavlar'ın işgali altındaydı. Selanik dirense dahi çevresi çoktan düşman eline geçmişti bile. Sâsâniler ise Anadolu'yu zorlamakla beraber 614 itibariyle Kudüs'e kadar olan bütün Suriye bölgesini ele geçirmişti. Kutsal şehir ise kısa bir süre direndikten sonra Sâsâni zulmüne boyun eğdi. Şehirde katliamlar yaşandı ve Kutsal Mezar yağmalandı.

Mısır'ı da tamamen ilhak ettikten sonra hızını alamayan Sâsâniler bir kaç sene sonra Boğaziçi kıyılarında olacaktı. Büyük Pers İmparatorluğu küllerinden tekrar doğuyordu. Aynı sıralarda Avarlar'da Batı'dan İstanbul'a yanaşmaktaydı. Bu sefer müşterek bir kuşatma yaşanacaktı.

Ancak bu esnada Herakleios boş durmuyordu. Büyük Konstantinos'tan beri kullanılan askeri düzeni kökünden değiştirerek daha sonrasında benzerlerini doğu dünyasında benzerlerini çok sık göreceğimiz "Thema" sistemini kurarak orduyu revize etmeyi ve sıfırdan yeni bir ordu kurmayı başardı. Kilise'yi devletin emrine alarak zenginliklerinden faydalanan Herakleios bazı tarihçiler tarafından ilk Haçlı Seferi olarak nitelendirilmesine yol açacak dini bir şevk ile yola koyuldu. 622 yılında İstanbul'dan ayrıldığında yerine küçük oğlunu ve ona velilik yapması için Patrik Sergios'u bırakacaktı.

İmparator Anadoluyu adım adım Sâsâniler'den temizlerken Avar Hakanı'na da İstanbul'a saldırmaması için büyük meblağda haraçlar ödüyordu. Bir kaç başarılı sefer ardından Sâsânilerin kutsal şehri Ganzak, Kudüs'ün intikamı olarak yağmalanacaktı. Lakin sefer bir türlü nihayete eremedi. 626 yılında tekrar güç bulan Sâsâniler, Avarlar ile birlikte İstanbul kuşatmasını başlatacaktı ancak başarılı olamayacaklardı.(Kuşatmanın içeriği başka bir gönderinin konusu)

Heraklios kuşatma esnasında Lazika'daydı. Burada Hazarlar ile yakın ilişki kurmuş ve Sâsâniler'e nihai darbeyi vurmak için hazırlanmıştı. 627 yılında Güney'e, Ninova'ya yürüdü. Burada Sâsâni kuvvetlerini yok edercesine bozguna uğrattı. 628 yılının başında Dastagerd'e girdiler. Bu esnada Sâsâni imparatoru II. Hüsrev'in tahttan indirilerek öldürülmesi ile savaşa devam etmenin bir anlamı kalmadı. Hüsrev'in oğlu II. Kavad Doğu Roma'ya ait bütün toprakları geri vermiş ve kendi oğlunu imparatorun kölesi olarak zikretmiştir.

Altı yıllık aranın sonunda İstanbul'a dönen Herakleios büyük coşku ile karşılandı. O mübalağa etmeksizin büyük bir din kahramanı ve Roma'nın yeni kurucusu idi. 630 yılında geri aldığı Kudüs'e haccetmek için mağrur bir şekilde giderken ise daha sonra başına gelecekler hakkında hiç bir fikri yoktu...

 

  Ad Soyad
  Yorum