A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Bütünleştir, basitleştir, otomatikleştir

Bütünleştir, basitleştir, otomatikleştir

 

Geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta CA World 08 etkinliğini izlerken Kurumsal BT Yönetimi kavramının öne çıktığını görmüş, bu kavramın CA tarafından günümüzün zorlu ekonomik koşullarında kurtarıcı olarak görüldüğünden bahsetmiş, hatta IDC araştırmalarına göre bu alandaki yatırım geri dönüşünün çok hızlı olduğunu kaydetmiştik. Peki bu Kurumsal BT Yönetimi, diğer adıyla EITM (Enterprise IT Management) ne anlama geliyor, ne getiriyor, nasıl çalışıyor? Bu soruların cevabını Las Vegas’ta birinci ağızdan, CA İş Birimleri Yöneticisi ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Donald LeClair’den aldık.

Bize Kurumsal BT Yönetimi kavramından bahsedebilir misiniz?

Benim başında bulunduğum iş grubunda, CA ürünlerinin geliştirilmesi ve birlikte çalışabilmesiyle ilgili çabaları yürütüyoruz. CA’da yaklaşık 19 yıldır çalışıyorum ve bu süre içinde bir çok ürüne imza attık. Kurumsal BT Yönetimi anlayışındaki odak noktamızı, şirketlerin karmaşık BT altyapılarını oluşturan farklı bölümleri nasıl güvenli ve kontrol altında tutabileceklerini ortaya koymak oluşturuyor. Sunduğumuz ağ, veri tabanı ve sistem yönetim araçlarıyla BT altyapılarını bileşenleri her ne olursa olsun kolayca denetim altında tutulabilen, yönetilebilen ortamlar haline getirmeyi amaçlıyoruz. Böylece yapılacak BT yatırımların yönünün daha kolay anlaşılabilir olmasını sağlıyoruz.

Sizin BT altyapılarının en iyi şekilde değerlendirilmesine yönelik katkılarınız nelerdir?

Farklı alanlarda farklı çözümlerimiz var. Bundan bir süre öncesine kadar ortaya koyduğumuz çözümlerde BT ortamını denetim altında tutmanızı sağlayacak bir çok çözüm sunuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada, elimizde bunca veri akışı varken artık bunları otomasyona yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Örneğin güvenlik alanında ortaya koyduğumuz çözümlerle şirkette yeni biri işe başladığında kişinin görev tanımına uygun servislere erişiminin sağlanması, görev tanımı değiştiğinde erişim tanımlarının yeniden düzenlenmesi ve görev bittiğinde erişimin kapatılması gibi süreçleri tamamen otomatik olarak gerçekleşiyor. Otomasyonun yanında BT ortamında neler olup bittiğini sürekli denetim altında tutmak da üzerine önemle eğildiğimiz bir konu. Örneğin; bir noktada sorun çıktığında bunun BT yapısı içinde hangi servisleri etkileyeceğini ve hangi hizmetleri kullanılamaz hale getireceğini bilmek, olası problemlerin çözümünde önceliklerinizi çok daha kolay belirlemenizi sağlayacaktır. Bu sayede örneğin müşterilerinizin yoğun olarak hizmet aldığı bir noktada beliren bir problemi diğerlerinden daha öncelikli olarak değerlendirebilir ve çözüm önceliğini bu noktaya verebilirsiniz.

Bu kavramı ilk olarak 2005’te dile getirdiğinizi söylediniz, o zamandan beri neler değişti?

Kurumsal BT Yönetimi kavramının özü ürünlerin bir arada çalışabilmesine dayanıyor. Biz 2005 yılında bu kavramı dile getirdiğimizden beri ürünlerimizin birlikte çalışabilirliği yönünde büyük bir yol katettik. Bunu yaparken de aralarında ilişki olabileceğini aklınıza bile getirmeyeceğiniz bağlar oluşturduk. BT ortamlarının bütünleştirilmesi ve basitleştirilmesi konusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bunu sağlamak için de sadece tek başına ürünler değil, tümü bir arada çalışabilen kapsamlı çözümler sunma çabası içindeyiz. Diğer bir deyişte BT ortamlarını kolayca birlikte çalışabilen, kolayca yönetilen, denetlenen ve otomasyona açık yapılar haline dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bu konudaki çabalarımız da sürüyor.

Kurumsal BT Yönetimi mevcut ekonomik koşullarda sizce nasıl bir rol oynayabilir?

Mevcut ekonomik koşullar, şirketlerin BT altyapılarına daha az kaynakla daha çok iş yapmak ve verimli çalışmak anlamında büyük bir sorumluluk yüklüyor. İlk duyurduğumuzdan beri üzerinde üç yıldır sürekli çalıştığımız bu kavramın somut getirileri müşterilerimizin yaptıkları sunumlarda sıkça paylaşılıyor. Bu arada bizler de şirket içi çalışmalarımızda ve araştırma birimlerimizde kendi ürünlerimizi kullanıyoruz. Örneğin; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz Datacenter Automation Manager ürününü kendimiz kullanmaya başladığımızda, bazı mevcut ortamları bir araya getirerek sistemlerin kapladığı alanı azaltmayı ve enerji giderlerimizi yüzde 50 düşürmeyi başardık. IDC’nin ortaya koyduğu bağımsız araştırma da bu tecrübelerimizi destekler nitelikte.
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum