A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Burunsuz, İmparatorun, Taht, Mücadelesi
Burunsuz İmparatorun Taht Mücadelesi

Burunsuz İmparatorun Taht Mücadelesi

Burunsuz İmparatorun İbretlik Taht Mücadelesi

Bir Avuç Adam ile İstanbul'u Ele Geçiren Burunsuz İmparator;

II. Iustinianus'un hikayesi kimilerine göre Doğu Roma tarihindeki en ilginç hikayedir. Büyük İmparator Heraklios'un soyunun son temsilcisi Iustinianus 10 yıllık hükümdarlığının ardından 695 yılında bir darbe ile alaşağı edildiğinde hayatı büsbütün değişti. Bir daha imparator olamaması için burnu kesilen Iustinianus darbeden sonraki karışık durumu lehine kullanarak sürgün hayatında kendine müttefik arayışına girişti. On yıl boyunca önce Hazar Hakanı'nın kardeşi ile evlendi, sonrasında ise Bulgar Kralı Tervel ile müttefik oldu. Tervel yardımıyla topladığı büyük bir orduyu İstanbul önlerine getirmeyi başardı. 705 yılında İstanbul surları önüne geldiğinde ise tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Kısmi kuşatmasının ilk üç günü hiç bir varlık gösteremeden geçti. Nihayetinde bir kaç gözü pek gönüllüyü etrafında toplayan Iustinianus su kemerinin borusundan gizlice şehre girmeyi başardı. Devrik İmparator Iustinianus'u tekrar İstanbul surlarının içinde gören halk büyük şaşkınlık yaşadı. İmparator Tiberius maeydanı cesur rakibine bıraktı ve kaçtı. On yıllık sürgününün ardından Rhinotmetos (Kesik Burunlu) imparator devlet geleneklerine aykırı olsa da tahtına kavuşmuştu. Böylece karmaşa ile geçecek bir altı yıla daha sahip olmuştu.

* G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, TTK, Ankara/2015, s.131-136

 

  Ad Soyad
  Yorum