A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Bilimsel, Düşünme, Ve, Bakış, Açısı
Bilimsel Düşünme Ve Bakış Açısı

Bilimsel Düşünme Ve Bakış Açısı Başlıca düşünme süreçleri

Bilmenin ve öğrenmenin en kritik aracı insanın zihin yetenekleridir. İnsan hemen hemen bütün davranışını düşünerek, zihin yeteneklerini kullanarak öğrenir. İnsan doğayı gözleme, inceleme ve anlamada zihin becerilerini kullanır. veri kazanma, bilgileri sistemli 1 düzenle belleğe mal etme, bilgileri hatırlama ve gerektiğinde kullanma, bilgileri ve bilişsel yöntemleri yepyeni durumlarda kullanma hep düşünme süreçleriyle başarılır. Daha kapsamlı bi şekilde söylenirse, bilme ve öğrenme düşünme süreçlerinin büyük ölçüde işe koşulmasıyla sağlanır.

Düşünme süreçleri hem normal koşullarda çevrenin ve büyümenin etkileriyle, hem de okuldaki formal eğitim sonucu gelişir.

Kişi zihin yeteneklerini etken şekilde kullandığı vakit öğrenilecek konuyu daha iyi öğrenir, buna ilave olarak, şahıs zihin yeteneklerini doğru yöntemlerle işe koşarsa zihnini kullanma becerilerini de geliştirir.

Bilgi edinme, bilgileri kazanma ve kullanma yollarını bilme, aslında, bilişseldavranışlardır. Beceridavranışı 1 şeyin nasıl ve ne vakit yapılacağını bilmektir. Zihin becerisi denildiğinde, zihin işlemlerinin ne vakit ve nasıl yapılacağını bilmek anlaşılır. Zihnini kullanma, bu açıdan bakılınca, metot bilgilerine girer. Bu ünitede 3 çeşit düşünme yöntemi (süreci) incelenmektedir:
1 Betimleyici (Descriptive) düşünme

2 Deneyimsel Bilgilerden Tümevarım (Empirical - Inductive)

3 Hipotetik Bilgilerden Tümdengelim (Hipothetico - Deductive)

Aşağıda bu 3 çeşit düşünme sürecinin özellikleri üzerinde durulmaktadır.

6.bir Betimlemeli düşünme

Bir gözlemci, 1 yaşantıyı doğru bi şekilde anlatma, betimleme sürecinin en kritik belirtisidir. 1 kimse gözlediği 1 doğa olayını doğru bi şekilde anlatamıyorsa ya gözlem becerilerinde veya betimleme süreçlerinde kusurludur. Doğadaki eşyaları, canlıları ve olayları elverişli yöntemlerle gözleyerek bilgi toplamak, verileri inceleyerek muhtelif kontak ortamlarında betimlemek (tasvir etmek) bilim adamlarının doğayı inceleme yöntemlerinin başlangıcıdır.

2 Deneyimsel bilgilerden tümevarım

Duyu organlarımızla doğayı algılar, algılarımızı veri halinde kendimize mal ederiz. Daha önce değinildiği gibi deneyimlerimizi genelleyerek kritik bilgiler kazanırız. Bu yolla kazanılan bilgilere ampirik ya da deneyimsel veri denir.

3.Hipotetik bilgilerden tümdengelim

Bazı bilgilerimiz hipotetik (farazi) özelliktedir. Bu çeşit bilgileri muhtelif sayıltılarla kurarız. Hipotetik bilgilerin doğruluğu henüz yoklanmadığı için şüphelidir. Gözlenen 1 olayı açıklayabileceği düşünülerek ileri sürülmüş 1 önerme, gözlenen 1 sorunun nedeni bi şekilde ileri sürülmüş 1 önerme, 1 problemi çözebileceği düşünülerek tasarlanan çözüm yolu hipotetik bilgilerimizin tipik örnekleridir. Bu gibi önermelere hipotez denir.

Bireylerin ve toplumların daima daha doğruya, daha güzele, daha iyiye doğru değişmesi, 1 çeşit insanlık yasasıdır. Bireylerin ve kurumların bütün faaliyetleri; milli benlikleri korurken, değişime açık, onu hazırlayıcı ileri görüşlü, alternatif düşünceleri değerlendiren, kısacası ne yaptığını bilen bilinçli insan yetiştirme yönünde olmalıdır Bu biçimde yetişmiş, değişim ve gelişmelere açık fertler, pozitif yöndeki gelişmeleri benimseyip negatif yöndeki değişimlerin karşısında olacaklardır. Bu fertler, toplumun da gelişmesine yol açacaktır

Bilinçli düşünmek de denilen bilimsel düşünmeyi, yalnız veri birikimine sahip; değişme ve gelişmelere açık, sebepler arasında çözümleme ve sentez yapabilen, muhakeme ve sentezi kazanılmış bilgilerin işlenmesinde iyi kullanabilen fertler gerçekleştirebilir.
JulesVerne