A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Bilimsel, Bakış, Açısı
Bilimsel Bakış Açısı

Bilimsel Bakış Açısı Bir soruna çözüm bulmak, yepyeni 1 davranış seçeneği oluşturmak, yepyeni mahsüller tasarlamak ya da metotlar geliştirmek gibi muhtelif alanlarda kullanabileceğimiz tek yol bilimsel bakış açısı ve bilimsel düşünmedir. maddeler, kavramlar ve hadiseler arasında yepyeni ilişkiler kurabilmek ve böylelikle yepyeni fıkir ve çözümler üretmek demek olan üretici düşünce, yalnız ve yalnız bilmekle ve bilinenleri de bilimsel yolla sentez yapmakla mümkündür.

Problem Çözmeye Yönelik Düşünme

Günlük yaşantımızda birçok güçlükle karşılaşır, güçlüğün nereden geldiğini araştıraraksorunu belirleriz. Belirlediğimiz sorunun çözümü için metotlar arar, en muhtemel çözümü seçerek uygularız; arasıra doğru çözüme ulaşarak bizi rahatsız eden güçlükten kurtuluruz. Bu 1 deneyimdir. Öyleyse deneyimimizle ne öğrenmiş olabiliriz? bütün şeyden önce, ileride eşdeğer güçlükle karşılaşırsak, eşdeğer yöntemle sorunu çözüp güçlükten kurtulacağımızı düşünürüz. böylelikle sorunu, çözüm yolunu ve güçlükten kurtulmayı ileride karşılaşacağımız güçlüklere genellemekteyiz. Bilimsel düşünmenin temelindeki bu genelleme sayesindedir ki çözüm yolları vardır. Problemin doğru çözüme götürmesi halinde hem problem içeriğini,hem de çözüm yolunu öğrenmiş oluruz. Bunlardan birincisi veri bi şekilde, ikincisi de metot bi şekilde kendi zihnimizde mekan alır. Deneyim sonunda hem içerik hem de çözüm yolu problemi çözen kişinin kendi malı olur.
Problem çözme 1 düşünme yöntemi bi şekilde John Dewey tarafından felsefeye getirilmiştir. Bu filozof eğitim sorunlarıyla da epey uğraştığı için problem çözme yöntemine dayanan öğretme ve öğrenme metotları eğitime girmiş; eğitim uygulamalarını uzun seneler büyük ölçüde etkilemiştir.

Bilimsel Düşünmede Bilgi

Bilgiye sahip olanlar olayları ve insanları ışıklar altında, aydınlıkta yorumlarlar. Bilgiye sahip olmayanlar karanlıkta konuşmuş olurlar. Karanlıkta olduğu halde 1 insanı, 1 olayı yorumlamaya çalışan, dahası doğru yorumladığını sav eden birisinin bu tavrına şaşılır. Görmeden bu nasıl yapılır? veri sahibi olmadan düşünce sahibi olanların düşünceleri bilimsellikten uzaktır. Bu tip insanlar 1 süre alaka çekseler de dar süre sonraları hakikatler ortaya çıkınca etkilileri biter

Bilgisiz olduğumuzda bütün şey bize acayip gelir. Bilgili isek bütün şeyi kendimize yakın buluruz. yepyeni olan 1 fikri 1 nesneyi kavrayabilmeyi olabilir kılan şey birikmiş bilgilerimizdir. Bilgili olduğumuzda insanlarla daha rahat kontak kurabiliriz, daha girişimci olabiliriz, karşımıza çıkan fırsatları daha iyi değerlendirebiliriz. En önemlisi de olaylara bakışımız tanıdık, bildik havasında olur. Karşılaşılan bütün yepyeni hadise sanki daha önce yaşanmış olaymış gibi ele alınıp değerlendirilir. veri sayesinde yaşanmadan tecrübe kazanılmış olunur.

Bilginin kendimize emniyet duymadaki üstün rolü epey önemlidir. Çünkü biliyoruz ki kendimize emniyet duymadığımızda gücümüzü kullanamayız ve çürütürüz.

Ancak veri, bilimsel düşünmek için tek başına kafi değildir. Bilimsel düşünme için kazanılan bilgilerin iyi çözümleme edilmesi, sebep ve neticeler arasında bağlantıların sağlam kurulması, objektiflik, olaylara değişik bakış açılarının olması, çözüme yönelik ve analitik düşünme unsurlarının da olması gerekmektedir.

Bilinçli düşünmek de denilen bilimsel düşünmeyi, yalnız iyi 1 veri birikimine sahip; eşdeğer zamanda bu bilgileri iyi sentez ve muhakeme yapabilen, olayların sebep ve sonuçları arasında irtibat kurabilenler gerçekleştirebilir.

Bilimsel Bakış Açısı ve Üretkenlik

Hadamard, bilimsel bakış açısı ve üretkenliği dört işlem adımına ayırır: Problemi tanımaya ve öğrenmeye başlayan 1 hazırlık safhasından söz eder. şahıs çözmek durumunda olduğu problemi, muhtelif çözüm yollarını inceler. İkinci derece Kuluçka dönemi bi şekilde tanımlanır. Bilinçli 1 denetim yoktur. yepyeni çözüm yolları, problemin unsurları arasında yepyeni sentezlemelere gidilir. Üçüncü derece Aydınlanma dönemidir. Sonuca götürecek çözüm kişinin zihninde aniden belirlenir. Eldeki bilgiler arasında muhtelif sentezlemeler yapan kişinin birdenbire çözümü bulduğu gözlenir. Son derece sonuçların doğrulanması aşamasıdır. Bilinçli ve rasyonel 1 dönemdir. 1 önceki dönemdeki çözümlerin aksaklıkları giderilir. Doğrulukları tekrar gözden geçirilir.

Bilimsel düşünme ve bilimsel bakış açısı, problemler karşısındaki çözüm arayışlarında bize alternatif bakış açısı sunar. Bilinmeyen 1 problemi test edilmiş tecrübe kazanılmış ve bilinen tanıdık 1 hale getirir. Öğrenilmiş ve zihinde çağrılmayı bekleyen bilgileri, belli 1 hiyerarşiye göre zamanında çağırarak onlar arasındaki bağlantıyı bilinçli yapmak olan bilimsel düşünme sonunda bireye çözümü getirir.

İster fert isterse toplumlara baktığımızda, başarıyı yakalamış olanların, bilimin yollarını kullanarak ve fikir sistemi bu paralelde olanların başarıyı yakaladığını görürüz.

Geçmişte medeniyetleri meydana getirenler, bilimsel bi şekilde kendilerinden önceki toplumların ulaştıkları noktadan işe başlamışlardır. Medeniyetlerin çöküşünün başlangıcı da düşünceden bilimin çıkarılmasıyla olmuştur.
JulesVerne