A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

1.1.1.       BİT’in Önemi


Bilişim: Veri üzerindeki işlemleri, bilgisayarlarla yürütme bilimi.

Bilgi:Öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile edinilen gerçeklerdir. Bilgi değişime uğrayabilir, yenilenebilir,  hatta yanlış olduğu öğrenilirse silinip kaybolabilir.

İletişim:Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi bağlantı kurmaya iletişim denir.

Teknoloji:İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.

Bilgi Teknolojileri Nedir?Bilgi teknolojiğini bilginin elde edilmesi, toρlanmaѕı, biriktirilmeѕi, işlenmeѕi, уeniden elde edilmeѕi, уaуılmaѕı, korunmaѕı νe bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlaуabiliriz. Bunlar her alan için geçerlidir. Burada araç gereç değil insanın önemi νe bu teknolojiği oluşturmak için belirlenen hedefler vurgulanmaktadır.

İletişim Teknolojisi:Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim teknolojisi olarak tanımlanır.İletişim teknolojisi, mesajların bir yerden bir yere hızlı iletilmesine olanak sağlamakta, bilgisayar teknolojisi ise hesaplama ve bilgi işleme yeteneklerimizi milyonlarca kere artırmaktadır

1.1.2. BİT’in Kullanıldığı Alanlar


Bilişim teknolojilerin doğmasının en önemli parçalarından biri ve hatta bilginin öneminin anlaşılmasında temel noktayı oluşturan bilgisayarın kullanıldığı başlıca alanları şöyle sıralayabiliriz.

- Ticari alanda; müşteri ve stok takibi ile muhasebe işlemlerinde,

- Eğitimde; bilgiye daha kolay ulaşmak için bilgi bankası denilen eğitici öğretici CD-ROM ve eğitim programlarının kullanımında,

- Bankacılıkta; para takibi ve transferi ile buna bağlı olan müşteri hizmetlerinde,

- Tıpta; teşhisi kolaylaştırmak için araştırma, anket ve analizlerde,

- Matematik, fizik, kimya ve biyolojide; her türlü araştırma çalışmalarında,

- Sosyal bilim dallarında; gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinde,

- Haritacılık ve mimarlıkta; yüksek kaliteli çizimlerde,

- Sanatta; animasyon (çizgi film) çalışmalarında, film montaj ve efektlerinde, beste çalışmalarında,

- Yazılı ve görsel medyada; basım ve yayının her alanında,

- Evlerde; iletişim ve bilgi alışverişinde başlıca vazgeçilmezlerdendir.

 

1.1.3. BİT Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

-Bilişim teknolojilerini sağlığımıza zarar vermeyecek şekilde kullanmalıyız.

-İnternet üzerinden gelen tüm bilgilere koşulsuz olarak inanmamalıyız, doğruluğunu kontrol etmeliyiz.

-İnternet ve bilgisayar bağımlısı olmamalıyız.

-Art niyetli kimselere karşı kişisel bilgilerimizi ve güvenliğimizi korumalıyız

1.1.4. BİT Kullanımı ve Sağlık - 1.1.5. Ergonomi


BT araçlarını kullanırken fiziksel sağlığın korunması için alınması gereken önlemler şu şekilde sıralanabilir: 

a. Oturma: Bilgisayar kullanırken rahat konumda olmalıdırlar. Sandalyenin yüksekliği ve arka eğimi ayarlanabilir olmalıdır. Otururken kollar yatay olmalı, dizler masanın altına sığabilmeli ve ayaklar yere dik basacak şekilde olmalıdır. 

b. Ekran: Ekran, pencereden yansıma ve parlama az olacak şekilde yerleştirilmelidir. Ekranın üst kısmı yaklaşık göz hizasında olmalıdır. Hoparlör varsa bilgisayara yakın olmamalıdır. Aksi halde bilgisayarın ekranındaki görüntünün bozulmasına neden olabilir. Hoparlörün bilgisayardan 30 cm uzağa konulması önerilmektedir.

c. Klavye: Klavyede sadece işaret parmağı ile yazmak, parmak, el bilek ve dirseği etkileyen riskli bir durumdur. 10 parmak klavye kullanımı daha az yorucudur. Öte yandan F klavye kullanmak Q klavye kullanarak yazmaya göre yaklaşık üç kat hız kazandırır.

d. Yazılım: Yüksek hızlı sürücüler hatalı CD –ROM ve DVD leri parçalayabilir. Kullanılacak CD ve DVD lerin çizilmemesine dikkat edilmelidir. Üzerinde çizik ve çatlak olan CD ve DVD ler kullanılmamalıdır.

e. Sıcaklık ve Işık: BT araçlarını kullanırken en uygun sıcaklık 18o-24oC arasındadır. Bu, oda sıcaklığıdır. BT araçları da ısı yayarlar. Bu nedenle BT araçlarının kullanıldıkları ortamlar havalandırılması önerilir.

 

Öte yandan bilgisayar kullanırken pencereden gelecek ışıktan dolayı bilgisayar ekranında parlama olabilir. Bu durum gözleri yoracağından böyle bir ortamda perdelerin kapatılması önerilir. Ayrıca gözleri yormaması açısından ekranların düzenli olarak temizlenmesi gerekir.


f. Kişisel Güvenlik: Fotokopi, yazıcı gibi araçları kullanırken giysi, takı veya saçların bu araçlardan uzak tutulması gerekir. Fotokopi makineleri iyi havalandırılmış yerlerde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin arızaları onarmak için mürekkep veya tonerlere dokunmalarına izin verilmemelidir. 

g. Elektrik Güvenliği: Okullarda bütün elektrikli araçların güvenliği için önlemler alınmış durumdadır. Elektrikli araçlar, kabloların ve telefonların soketlerinin uzunluğuna göre yerleştirilmelidir. Elektrikli araçların yerleşimi kullanıcı veya araç için tehlike artırıcı düzende olmamalıdır. 

h. Tehlikeli Maddeler: BT araçlarını temizlemek üzere kullanılan bazı sıvı malzemeler yanıcıdır. Çıkabilecek yangını önlemek ve söndürmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Odalarda ve sınıflarda yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 

 

 

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum