A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Beyrut Tarihi

Beyrut Tarihi

 

Beyrut tarihi. Beyrut tarihi hakkında kısa bilgi ve eski Beyrut’tan bir görüntü.

Beyrut
Beyrut, eski bir Fenike şehri üzerine kurulmuş, bir süre Romalılar’ın idaresinde kalmış, Araplar’ın Suriye’yi almalarından sonra bir Arap şehri olmuştur. İslâm hâkimiyeti zamanında çok kalkınmış, o devrin en önemli şehirlerinden olan Şam’ın iskelesi görevini görmüştür. Haçlı Seferleri sırasında bazen Müslümanlar’ın, bazen de Hıristiyanların eline geçtiğinden, fakir ve harap olmuştur. 1517′de Mısır-Suriye Türk Memluk İmparatorluğu’ndan Yavuz Sultan Selim tarafından alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1830-31 yıllarında Kavalalı Mehmet Ali Paşa Beyrut’u zaptetmiş oğlu İbrahim Paşa’nın Suriye seferi sırasında Türk, İngiliz ve Avusturya Müttefik Devletleri donanmaları Beyrut’u bombardıman etmiştir. 1918′e kadar aynı adı taşıyan ve bugünkü Lübnan’ın en büyük bölümü ile Kuzey Filistin’i kaplayan bir Türk vilayeti (genel valiliği) idi.

I. Dünya Savaşı sırasında Cemal Paşa tarafından Beyrut yeniden imar edildi. 1918′de Fransızlar’ın eline geçen Beyrut 1920′de Fransız mandası altında Lübnan’ın, 1943′te de Lübnan Cumhuriyetinin başkenti oldu.

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum