A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Bedir, savaşının, sonuçları, nelerdir,
Bedir savaşının sonuçları nelerdir?

Bedir savaşının sonuçları nelerdir?

Bedir Savaşı 

Bedir savaşının sonuçları nelerdir?

  • Bu savaşın Müslümanlar açısından manevi etkisi oldukça fazladır. Bu zaferle Hz Muhammed'in nüfuzu oldukça artmıştır. Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur.
  • Medinelilerden putperest olanlarda, bu zaferle birlikte İslam'ı kabul etmeye başlamıştır.
  • Bedir savaşı sonunda Hz Muhammed'in esirler ve elde edilen ganimet hakkındaki kararları, İslam savaş hukukunun temellerini atmıştır.
  • Bedir savaşında yenilen Mekkelilerin Arabistan'da ki itibarları sarsılmıştır.
  • Kureyşliler savaş sonrası intikam alma duygularından dolayı yeni planlar yapmaya başlamışlar. 
  • Medine'de bulunan Museviler Kureyşlilere yardım ettiklerinden, Müslümanlar ile aralarındaki anlaşma bozulmuştur. Bu yüzden Yahudi kabilesi Beni Kaynuka, Müslümanlar tarafından kuşatılmış ve göç etmeye zorlanmıştır. 
  • Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmiştir.
  • Savaştaki bir kısım Mekkeli esir, okuma yazma bilmeyen Medinelilere bunu öğreterek serbest kalmıştır.