A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
, Baruch, Spinoza, Kimdir, , (24, Kasım, 1632, (Amsterdam), , 21, Şubat, 1677, (Lahey))
Baruch Spinoza Kimdir? (24 Kasım 1632 (Amsterdam) – 21 Şubat 1677 (Lahey))

Baruch Spinoza Kimdir? (24 Kasım 1632 (Amsterdam) – 21 Şubat 1677 (Lahey))

 
Spinoza (1632-1677) Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Amsterdam’da doğdu. Hahamlık eğitimi esnasında Yahudilikten uzaklaşarak felsefeye yöneldi. Giordano Bruno’dan ve Descartes’tan etkilenerek Bruno’nun mistisizmiyle Descartes’ın rasyonalizmi arasında özgün bir sentez yaptı. Ethika isimli eserinde bütünlüklü bir evren sistemi inşa etmeye girişmiştir. Diğer yapıtları Descartes Felsefesinin İlkeleri, Teolojik-Politik İnceleme, Devlet Üzerine İnceleme, Anlığın Düzeltilmesi Üzerine İnceleme adlarını taşır. Öğretim üyeliği önerilerini geri çevirip geçimini gözlük camı yontarak sağlamış, 1677’de veremden ölmüştür.

Lütfen Bakınız:

- Spinoza'nın hayatı ve eserleri

Spinoza'nın etkileri
- Spinoza'nın yaşam kronolojisi
- Spinoza'nın Tanrı anlayışı
- Spinoza'nın metafizik anlayışı
- Spinoza'da töz, nitelik ve görünüm
- Spinoza ve 17. yüzyıl felsefesi
- Spinoza'nın insan ve özgürlük anlayışı
- Spinoza'nın yöntem ve bilgi anlayışı
- Spinoza'da zihin-beden paralelizmi
- Spinoza'nın politik kuramı
- Spinoza'nın etik anlayışı, ahlak felsefesi


Benedictus de Spinoza veya Bento d'Espiñoza olarak da bilinmektedir. René Descartes ve Gottfried Leibniz ile birlikte 17. yüzyıl felsefesinin en önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Zamanında anlaşılmayan pek çok filozof gibi Spinoza da yanlış anlaşılmanın ve anlaşılmamanın muhatabı olmuş, tuhaf bir çelişkiyle hem en büyük din düşmanlarından biri sayılmış, hem de eserinin temel kaynağının Tanrı sevgisi olduğu söylenmiştir. Bunlarla birlikte Spinoza'nın tam bir bilge yaşamı yaşadığı belirtilebilir. En büyük eseri Ethica isimli kitaptır.

Hazırlayan: Sosyolog Ömer YILDIRIM 
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı