A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Balık, hastalıkları, , 3,
Balık hastalıkları -3

Balık hastalıkları -3

Deride kadifemsi toz benekler . Oodinium pillularis

            Balıklarımıza saldıran iki çeşidi vardır, biri tatlı su balıklarında hastalığa sebep olur (çok fazla çeşidi vardır) diğeri de tuzlu su balıklarında hatalığa sebep olur. Bu yazıya tatlı su balıklarına saldıranıyla başlayacağım.

             Oodinium pillularis:

            Bu latince isim balıklarda kadife (velvet), altın tozu veya pas hastalığı olarak bilinen parazite aittir. Bu en çok rastlanan çeşididir, fakat aynı çeşitte en azından iki benzer tür vardır.

            Hastalığa ebatları değiştiğinden, değişik şekillerde parazitik dinoflagellate sebep olur. Aynı işaretleri veren diğer türler Oodinium limneticum & Oodinium vastoto dur. 100 microndan fazla ölçülebilirler. Tipik uzunlukları 50-70 mikrondur.

            Tatlı ve tuzlu su balıklarında bu parazitle ilgili en büyük problem, birçok hobicinin hastalığı ölümden önceki son safha olan, balığın nefes nefese kaldığı zaman fark etmesidir.

            Bu genellikle balığın yüzeyde zorlukla nefes almaya çalışırken akvaryumun dibinde yana yattığı zamandır.

            Bu ilerlemiş aşamada balığı kurtarmak nadirdir, ama gerekli önlemler alınırsa diğer balıklar kurtulabilir.

            Parazit balığın derisine saldırır ve mikroskop altında kolayca görülebilen köklerini sokar ( şekillere bakın). Diğer sevdiği yer ise daha öncede örneği verilen solungaçlardır. Bu parazitler hücrelerin epithelial tabakasını veya solungaçların hassas dokularını yerler ve onları işleyerek yok ederler. Parazit olgunlaştığında tatlı ve tuzlu su balıklarındaki beyaz benekte olduğu şekilde balığı bırakır ve mitotic bölünmenin çeşitli aşamaları başlar, flagellated hücrelerle son bulur.

            Parazitik aşamasında olduğu kadar, bütün serbest yüzen flagellated aşamasında balığa yapıştığında, organizma bir çeşit klorofil içerir. Bu parazite altın veya pas tozu rengi verir ve bitkilerde olduğu gibi fotosentezle yiyecek bulmasını sağlar. Diğer taraftan parazit bunları ev sahibine zarar vererek yapar. Bu, balık ağır bir şekilde parazitlendiğin de ölümlere yol açar. Balıkta dinoflagellate formu 5-6 kat büyüdüğünde, düşmeden önce kendini serbest yüzen hale getirir.

Deri mukozasında Oodinium pilluris x 630

 

            Bu flagellated serbest yüzen formlar, bir gün içinde hasta edecek balık bulmazsa ölecek dinoflegellatelerdir. Görece küçük yaşam döngüsü ve kütlesel üreme kapasitesi eğer salgın patlak verirse kontrol edilemez. Bu da ayıplara yol açacağını garantiler, dolayısıyla hobist bu çirkin parazite karşı uyanık olmalıdır. Genelde çok rastlanmaz, ama akvaryumdaki yıkım hızının eşiti yoktur. Bazen birkaç balık kurtulabilir, bunlar genelde bir çeşit bağışıklık geliştirmişlerdir.

Deri mukozasında Oodinium sp. x 400

             Genç balıklar parazite daha çok yakalanır, belki de az gelişmiş bağışıklık sistemleri olduğu içindir. Genç balıklar yakalanırsa kayıplar daha fazla olacaktır. Tedavi edilmezse yetişkin balıklar bile ölebilir.

 ENFEKSİYONUN TİPİK İŞARETLERİ

 Oodinium pillularis & ilgili unsurlar:

 Su

Şüphesiz herhangi bir parazitik enfeksiyon salgını çıktığında ideal su koşullarının olmaması en önemli etmendir. Bu anlamda Oodinum içinde ayrıcalık yoktur. Ama diğer taraftan parazitin ortaya çıkma sebebi başka bir neden de olabilir.                                                                                                                                      Davranış

            Hızlı soluma ile hava için nefes nefese kalma, genelde akvaryum zemininde, fakat bazen yüzeyde, genelde her zaman gözlemlenir. Erken safhalarında balığı rahatsız eden organizmadan kurtulmak için sürtünmesi işaretlerden biridir.

 Finler

            Finler kısılmış ve bükülmüş olabilirler.

 Gövde

            Bu hastalığın en çok görünen özelliği ona pudrayla kaplıymış görünümü veren genellikle solgun veya altın sarı veya pas renkli yüzlerce benektir. Işık arkadan geldiği sürece bazen bunu görmek zordur. Bu ilerlemiş safha genelde en tehlikelisidir ve hobist etkili önlemler almak istiyorsa işaretlerin farkında olmalıdır.

 Solungaçlar

            Fazla miktarda mukoza parazitlerin solungaçlara saldırdığının işaretidir.

 Deri

Deri büyüyen yüzlerce küçük parazitle cinsine göre sarı altın renginden kırmızıya tozlu renk alır.             Histo-Pathology

            Kolayca fark edilen özellikler deride veya solungaçlardaki çizikler dinosporların işaretleridir. Hastalık doğrulandığında hemen önlem alınmalıdır.

 Teşhis

            Daha öncede söylendiği gibi, hastalığın sadece birçok balıkta ilerlediğinde fark edilebilmesi, kötü sonuçlar doğurur. Bunu önlemenin tek yolu dikkatli ve sık gözlem yapmaktır.

 Enfeksiyonun tipik işaretleri

            Bazı türlerin yaşlı balıkları genellikle bu hastalığa direnç gösterir, diğer taraftan eğer önlem alınmazsa hastalığa yenileceklerdir. Akvaryumcu gerekli önlemleri almazsa genç balıklar teker teker ölürler. Eğer uygun önlemler alınırsa iyi sonuçlar alınabilir.

 

TEDAVİ

 Bazı tedavi şekilleri iyi sonuçlar verir. Bu tedavilerden bazıları:

 Isı ile tedavi (sıcaklığın 8.10 F artırılması, 86 F veya 30 C’ye). Aynı zamanda 24 saat aydınlatmada sağlanabilir, bu parazitin yaşam döngüsünü bozarak kendisini yakmasına sebep olacaktır. Ancak bu tedavide dikkat edilmesi gerek bir husus vardır. Oda tedavi edeceğiniz balığın yüksek sıcaklığa dayanıklı olmasıdır.

            Bu tedaviye destek olarak 3 gün boyunca 100 l suya 1 grm Quinine hydrochloride kullanarak devamlı banyo yaptırılmalıdır.

 Bakırsülfat kullanımı. 1 litre saf suya 320 mg bakır sülfat konur. Bu solüsyondan her 1 galon tank suyuna 1 ml kullanılır. Bu tedaviye literatürde sıklıkla referans verilir, ama çok dikkat edilmelidir. Bir çok türün bakıra karşı toleransı farklıdır. Ayrıca suyun sertliği de bakırın etkilerinde önemli rol oynar. Yeterince sert değilse istenen etki alınamaz. Ek olarak yeni tankta uygulandığında bakır seviyesi düşme eğilimi gösterir, iyi sonuçlar bekleniyorsa bakır seviyesi kontrol edilmelidir ve bu genellikle orta seviyede akvaryumcu için pratik değildir.

 Acriflavine ilacı kullanmak Diğer kimyasallarla kullanımı mükemmel sonuçlar verir. Kendi Acriflavinenizi yapmak için nötr halini bulmalısınız. 330 ml ‘lik stok solüsyonunda 3 mg Acriflavine kullanın. Bu stok solüsyonunu 1 US galon veya 3.8 litre suya kullanın.tedavi sırasında odun kömürü kullanmayın ve yumuşak ışıklandırma tavsiye edilir.

Yıllarca süren deneme sonucunda hiçbir ilacın mükemmel olmadığını bulduk. Acriflavine veya yakın formda ilaçlar balığa en az etkiyle mükemmel sonuçlar veriyor. Tedavi sonrasında odun kömürü kullanarak geride kalan ilaç artıklarını sudan temizlemelisiniz.

Diğer raporlanan tedaviler bazen kaya tuzuyla potasyumpermanganat kulanımıdır,. Fakat bu tedavi hakkında yeterli bilgi yoktur ve  hobistlere bu tür denemelerde dikkatli olması önerilir.

 

TUZLU SU MERCAN BALIĞI HASTALIĞI

Amyloodinium ocellatum aka Oodinium ocellatum

Bu Mercan Balığı hastalığına sebep olan parazite verilen addır.

Tatlı ve tuzlu su çeşitleri arasında benzerlikler vardır.

Dolayısıyla tuzlu su akvaryumcusu aralarındaki farkları bilmeli ve teşhiste hata yapmamalıdır. Şimdi tuzlu su çeşidini tanıtacağım.

 

Oodinium ocellatum

Parazitin solungaçlara saldırması görünmektedir, bu oksijen taşınmasını etkilemektedir.

             Tatlı su çeşitleri O. pillularis & O. limneticum da, organizma öncelikle deriye saldırmakta ve daha sonra solungaçlara geçmektedir. Tuzlu su çeşidi O. ocellatum da ise parazit solungaçları aramakta ve daha sonra deriye geçebilmektedir.

            Solungaç hasarı çok ciddi olduğundan, tipik balık alarmıdır. Balığı tankın tabanında soluk soluğa görmek maalesef genellikle olağandır. Solungaçlara hasar verip, solungaçlardan yeterli oksijenin alınamayıp ölüme sebep olan kabarmaya, sebep olurlar.

            Serbest yüzen dinoflagellate in yeniden üremesi en iyi 8.0-8.2 pH, 1.012-1.021 yoğunluk ve istenenden fazla organik madde, özellikle nitrat barındıran sularda olur.

 Oodinium ocellatum Tipik İşaretleri

Su

            Yüksek organik yük, kötü su koşulları genellikle salgını ateşler. 25-30 C ve 1.012-1.021 tuzlulukta ilerler.

Davranış

            Hızlı soluma, tipik olarak akvaryum tabanında, fakat bazen yüzeyde hemen hemen her zaman gözlenir. Enfeksiyonun erken devrelerinde rahatsız eden organizmadan kurtulmak için başarısız çırpınma, sürtünme genelde görünen işaretlerdir. Bu işaretler erkenden yakalanırsa ölümü engelleyecek şans vardır.

 Solungaçlar

                Aşırı mukoza parazitin solungaçlara saldırdığının işareti olabilir. Ağır necrotic hasar büyüteçle bile gözlenebilir.

Deri

                Deri yakından incelendiğinde tozumsu, deriye kadife görünümü veren, hastalığın alternatif ismine sebebi olan gri yamalar gösterecektir. Haemorrhaging de görülebilir.

 Histo-Pathology

            Kolayca fark edilen özellikler deride veya solungaçlardaki çizikler dinosporların işaretleridir. Hastalık doğrulandığında hemen önlem alınmalıdır.

 Teşhis

Hastalık tatlı sudaki çeşidinde olduğu gibi genellikle hobistin balığın tankın dibinde soluk soluğa kalmasını fark ettiğinde anlaşılır. Bu safhada balıklar pek sık kurtarılamaz ve dış görünümleri çok kötüdür. Hala büyük miktarda etkilenmemiş balık varsa veya az oranda etkilenmiş balık varsa bunlar kurtarıla bilir.                           Tedavi

Tuzlu su çeşidinin tedavisi güçtür. Bakır daha öncede belirtildiği gibi bir ilaç çeşididir, fakat kullanımında problemler vardır, küçük dozlarda bile özellikle solungaçlarda hasarlar verdiğinden balığa tehlikelidir. Mercan tanklarında kullanılamaz.

 Methylene mavisi

Mükemmel oksijen taşıyıcı olması sebebiyle balığın solungaçlarında oksijen taşınmasına yardımcı olarak başarıyla kullanılır. Nitritleyici bakteriler için oldukça toksittir. Ayrı karantina tankında kullanılmalıdır. Kullanıldığında %1 stok solüsyonu yapılmalıdır ( 1 litre saf suya 1 gram). Bu solüsyonun 8 ml si 1 US galon suya kullanılmalıdır.

 Acriflavine

Bununla ilgili karışımların etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu ürün sadece balığa veya mercan tankında kullanılabilir ve mercanları etkilemez. Tedavi sırasında sudan yararlı maddeleri aldıklarından karbon ve protein skimmers kullanılmamalıdır. Tedavi bittikten sonra tankı temizlemek için kullanılabilirler. Tedavi sırasında ışıklandırma yumuşak olmalıdır.

Tatlı ve tuzlu çeşitlerinin her ikisinde aniden üreme ve hastalığın etkinliği sıcaklıkla ilgilidir. Düşük sıcaklıklar parazitin çoğalmasını yavaşlatır ve önlem almak için zaman kazandırır. Balıkların cinsine ve dayanımına göre düşük sıcaklık değerlendirilmelidir.

            Beyaz bulut gibi bazı tatlı su türleri düşük sıcaklığa dayanır ama discus dayanamaz.

            Sıcaklığın ters kullanımı da, sıcaklığın belirtilenden bir kaç derece üstüne çıkılarak uygulanabilir. Bu parazitin yaşam döngüsünü hızlandıracak, uygun tedaviyle uzun süreli photoperiod uygulanması, parazitin ‘kendini yakmasına’ sebep olacaktır. Bu tip tedavi uygulanacaksa oksijen seviyesinin azalacağı da dikkate alınmalıdır ve ek havalandırma yapılmalıdır.