A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
BAGINTI4

BAGINTI4

              BAGINTI

Günlük hayatimizda baginti sözcügünü sikça kullaniriz. Matematikte kartezyen çarpimin alt kümelerine Baginti denir.

Tanim : A ve B herhangi iki küme olsun. AxB ‘ nin her alt kümesine , A’ dan B’ ye bir baginti denir.

UYUMA :

·         AxA ‘ nin her alt kümesine A’ dan A’ ya bir baginti ya da A’ da bir baginti denir.

ÖRNEK : AxB = {(1,3), (1,a), (2 ,3), (2 ,a) } kartezyen çarpiminin 4 tane elemani vardir.

Bu kümenin alt kümeleri sayisi 24 = 16 ‘dir.

O halde A ‘ dan B ‘ ye 16 tane baginti tanimlanabilir.

Örnegin

ß1 = {(1,3), (1,a) } ve ß2 = { (1,a), (2 ,3), (2 ,a) } alt kümeleri A dan B ye birer bagintidir.

SONUÇ : s(A) = m ve s(B) = n ise A dan B ye tanimlanabilen baginti sayisi 2m.n tanedir.

ÖRNEKLER

1. Dogal sayilar kümesinde ß = {(x,y)| x + y = 2 } bagintisinin sirali ikililerini yazalim.

ÇÖZÜM : Baginti (x , y ) seklinde olan ve x ile y nin toplami 2 olan sirali ikilileri yazin diyor.

Bunlar: ß = {(0,2), (1,1), (2,0) } olur

2. Dogal sayilar kümesinde ß = {(x,y)| x > y } bagintisinin sirali ikililerini yazalim.

ÇÖZÜM : Baginti (x , y ) seklinde ve x in y den büyük oldugu sirali ikilileri yazin diyor.

Bu sirali ikililerin tümünü yazamayiz.

Bu nedenle ß = {(1,0), (2,0), (3,0),..., (2,1), (3,1), (4,1),..., } seklinde bu bagintinin sirali ikililerini gösterebiliriz.

3. Reel sayilar kümesinde ß = { (x,y) | l x l = 3 ve x+2> y > 0 } bagintisinin gösterdigi alan kaç birim karedir?

ÇÖZÜM : l x l = 3 demek x = ± 3 demektir.

x = 3 ' ü ikinci esitsizlikte yerine yazarsak x + 2 > y > 0 , yani 5 > y > 0 olur.

x = - 3 ' ü ikinci esitsizlikte yerine yazarsak x + 2 > y > 0 , yani -1> y > -3 olur.

Bölge bir kenari 6 birim olan karedir. Alani 6x6 = 36 olur.

Bagintinin Özellikleri

Yansima Özeligi

TANIM : Her eleman kendisi ile bagintili ise bu bagintiya yansiyan baginti denir. Bu ifadenin matematik dilinde yazilisi söyledir.

ß , A kümesinde tanimli bir baginti olsun. A daki her x elemani için ( x , x ) ? ß olursa ß bagintisi yansiyandir.

ÖRNEK

Insanlar kümesinde ß bagintisi “ esit boylu olma “ bagintisi olsun.

Bu baginti yansiyandir. Çünkü her insan kendisi ile esit boydadir.

ÖRNEK

ß = { (x , y) | y > x , ve x ile y dogal sayi } bagintisi yansiyan olamaz.

Çünkü dogal sayilar kümesinde hiçbir dogal sayi kendisinden büyük olamaz.

Bu bagintinin elemanlarini yazalim. ß = { (1 , 0), (2 , 0), (3 , 0), (4 , 0), (5 , 0),... }

Beta bagintisinda (0 , 0), (1 , 1), (2 , 2), (3 , 3), (4 , 4) seklinde sirali ikililer yoktur.

Beta bagintisi yansiyan degildir.

Simetri Özeligi

TANIM : Tanim kümesinden alinan iki eleman x ve y olsun. x ile y bagintili iken y ile x de bagintili olursa bu bagintiya simetrik baginti denir. Bu ifadenin matematik dilinde yazilisi söyledir.

ß , A kümesinde tanimli bir baginti olsun. A daki her x , y elemani için ( x , y ) ? ß iken ( y , x ) ? ß olursa ß bagintisi simetriktir.

ÖRNEK

Insanlar kümesinde ß bagintisi “ arkadas olma “ bagintisi olsun.

Bu baginti simetriktir. Çünkü x ile y arkadas ise y ile x de arkadastir.

ÖRNEK

ß = { (x , y) | x + y = 3 , ve x ile y dogal sayi } bagintisi simetriktir.

Çünkü dogal sayilar kümesinde x + y = 3 ise y + x = 3 olur.

Bu bagintinin elemanlarini yazalim. ß = { (0 , 3), (3 , 0), (1 , 2), (2 , 1) }

Beta bagintisinda (0 , 0), (1 , 1), (2 , 2), (3 , 3), (4 , 4) seklinde sirali ikililer yoktur.

Beta bagintisi simetriktir ama yansiyan degildir.

Ters Simetri Özeligi

TANIM : Tanim kümesinden alinan iki farkli eleman x ve y olsun. x ile y bagintili iken y ile x de bagintili olmaz ise bu bagintiya ters simetrik baginti denir. Bu ifadenin matematik dilinde yazilisi söyledir.

ß , A kümesinde tanimli bir baginti olsun. A daki her farkli x , y elemani için ( x , y ) ? ß iken ( y , x ) Ï ß olursa ß bagintisi ters simetriktir.

Esit sirali ikililer ters simetrikligi bozmaz.

ÖRNEK

Insanlar kümesinde ß bagintisi “ uzun boylu olma “ bagintisi olsun.

Bu baginti ters simetriktir. Çünkü x , y gibi farkli boyda iki insan alirsak x > y olur ama y > x olmaz.

 

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum