A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Aydınlar ve siyaset

Aydınlar ve siyaset


Yazılar kâğıt üzerine yazılır; ama sosyal meseleler bir cebir problemi gibi kâğıt üzerindeki yüzeysel işlemlerle çözülemez. Çünkü sosyal meselelerin çok yönlü bir derinlik boyutu vardır ve o derinlik boyutunda somut ile soyut"u birleştiren kompleks ilişkilerin aydınlatılması gerekir.
Teorik aydınlatma üslubunu kullanan aydınlar, genellikle bu gerçeği ihmal ederler ve uçuk soyutlamalara giderek onları birer somut figürmüş gibi basitleştirip yüzeysel malzeme olarak kullanmak suretiyle bir sosyal meseleyi şıp diye çözümleyebileceklerini sanırlar. Şimdi de "etnik mesele" etrafında yaptıkları aynen budur. Şunu değiştir, bunu farklılaştır, şurasına bir çizgi çek, burasını kaldır; tamamdır! Şekil A"da görüleceği gibi çözüm belirlenmiştir!

Bizim aydınlarımız bunu hep yapar. Habire, anayasa değişiklikleriyle her çözümün gerçekleşebileceğini savunur. Nasıl değiştirirsin, ne kadar değiştirebilirsin; getirdiğin değişiklikler ne işe yarayacak? Bunları hiç düşünmez, düşünmek istemez... Güçler dengesi değişmeden, onun sonucu olan göstergeler tablosu değişmez. Otomobilin karterine yağ koyamayacaksın ama, gösterge işareti dolu sinyali verecek! Depoya benzin koyamayacaksın ama; ibre, "dopdoludur" işareti verecek. Bunlara çözüm denir mi? Anayasa tadili yoluyla millete ve ülkeye yeni isimler vermek bile bizim bazı aydınlarımızın absürd cüretkârlığına dahil olan zırvalardandır! Önce bir normalleşeceksin ki, sonra onun üzerine artı"lar ilave etme imkânını elde edebilesin.

Sebepler çeşitlidir, farklı önem-öncelik değerlerine sahiptir. Ateşi 40 dereceye yükselmiş bir hastaya, "Bu zayıf kalmış da ondan böyle sık sık hastalanıyor" diyerek, enfeksiyonunu hiç dikkate almadan biftek, börek, baklava yedirmeye girişir misiniz? Yoksa önce enfeksiyonunu tedavi edip sonra mı beslemeye çalışırsınız? Bir saldırgan; taşla, sopayla, silahla saldırıya geçerse, ona ders ve nasihat vermeye mi çalışırsınız; yoksa önce saldırısını bertaraf eder, sonra ıslah etmeye mi yönelirsiniz? Şiddete ve şirretliğe prim vermemek, çocuk eğitiminin bile temel ilkelerinden biridir. Prim verirseniz ona iyilik etmiş olmazsınız; onun karakterini ve fıtratını bozarsınız, şiddetin ve şirretliğin sabit yolcusu haline getirirsiniz.

Terör eşliğinde talepte bulunmak, "Taleplerimizi kabul etmezsen, terörü devam ettiririz, devam ettirilmesini hoş bulur, hoş görürüz." deme tavrı; demokratik midir, rasyonel midir, insanî midir, vicdanî midir? Terörün devamından yana olanlar, terörü kınamayanlar; uzlaşmadan değil, dayatmadan yana olurlar. Uzlaşma aramazlar, dayatmalarının zorla, kerhen, çaresizlikle kabul edilmesini beklerler.

"Terörü besleyen şartlar ortadan kaldırılsa terör biter" denilince, önce o "terörü besleyen şartlar"ın mahiyetini konuşmak gerekir. Oturup bir düşünelim; terörü besleyen ve oluşturan şartlar, unsurlar, amiller nelerdir? Bunların arasında, bölücülük ideolojisi ve o ideolojiyi kışkırtıp kullananların oyunları var mı, yok mu? Türkiye"nin bölünmesini isteyen odakların, merkezlerin istismarları, çarpıtmaları, hileleri, yalanları, çıkarları var mı, yok mu? Ve bütün bunları sosyoekonomik, demokratik iyileştirmelerle bertaraf edip etkisiz hale getirmek mümkün mü?

Bilseniz de bilmeseniz de, görseniz de görmeseniz de, hayatın doğruları var; gerçekleri, hakikatleri, mantık ölçüleri, aklî zaruretleri var. Birey için de var, toplum ve millet için de. Bunlar değişmez, değiştirilemez, yok sayılamaz; bunları dikkate almadan hiçbir mesele için sahih çözüm önerileri ve düşünceleri üretilemez. "Ben aydınım, benim ütopyalarım ve marjinalliklerim olacak elbette" diyenlere de bir çift sözüm var: O zaman siyasetçilerin akıl hocalığına soyunmayın, çekilin köşenize, soyut ve ütopik imgelerle, simgelerle, metaforlarla, mecazlarla, çağrışımlarla; muhayyilelere hitap eden denemeler üretmeye çalışın. Kendinizi tatmin etme özgürlüğünüze kimse karışmaz.

  • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum