A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Atatük ün İnsan Hakları Konusundaki Sözleri

Atatük ün İnsan Hakları Konusundaki Sözleri

 Atatük ün İnsan Hakları Konusundaki Sözleri

 

İnsan hakları doğmakla kazanılır, beklemez, İnsana yakışır, İnsanca bir yaşam içindir. 

İnsan haklarıyla vardır! 

İnsan hakları uygar yaşamın temelidir,
çağımızın en üst değeridir, güvencesi demokrasidir. 

İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır. 

İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve milletler asla barışı sağlayamazlar. 

İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır; bizi korur. Kurallar gibidir; nasıl davranacağımızı bize söyler. Yargıçlar gibidir; ona başvurabiliriz. Duygular gibi soyuttur ama duygular gibi herkese aittir. Ve her ne olursa olsun hep vardır. 

Tıpkı doğa gibidir; ortadan kaldırılamaz. Tıpkı ruh gibidir; yok edilemez. Zamana benzer; zengin ve fakir, yaşlı ve genç, siyah ve beyaz, uzun ve kısa hepimize aynı biçimde davranır. 

Bize saygı sunar ve bize de başkasına saygı duyma sorumluluğunu yükler. 

İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze yada teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir.İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

"Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız”

M.Kemal ATATÜRK

  Ad Soyad
  Yorum