A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Asit, Yağmurlarının, Toprak, Kimyasına, Etkileri
Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkileri

Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkileri

 Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkileri, asit yağmurları en çok havayı ve toprağı etkilemektedir. Kükürt ve azot dioksitlerin atmosferde bulunan nemle birleşerek sülfirik ve nitrik asitli yağmur, kar ya da dolu oluşturması biçiminde gerçekleşen kirlilik olarak adlandırılabilen asit yağmurlarında taneciklerin siste asılı olarak süspansiyon oluşturması ya da en kuru halde birikmesi mümkündür.


Asit yağmurlarının sonucunda havanın doğal ve yapay etmenler tarafından kirletilmesi söz konusudur. Yapay etmenlerin temelinde insan bulunur. Fabrikadan, evlerden ve araçlardan çıkan dumanların atmosferi durmadan kirlettiğini görebilmek mümkündür. Bu kirliliğin de doğrudan olduğu gibi asit yağmurları ile birlikte de insan, su, taş ve toprak üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir.

 

 
Asit yağmurlarının etkileri söz konusu olduğu zaman tüm doğada bir dengesizliğe neden olduğunu görebilmek mümkündür. Bu yağışlar toprağın yapısında bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi bitki gelişiminde büyük bir öneme sahip olan elementlerin yıkanmasına ve derinlere taşınmasına neden olur. Bu mineralleri alamayan bitkilerin topraktan yeterince faydalanamaması ve kuruması söz konusu olur. Ayrıca ağaçlar da bu durumdan etkilenerek daha çabuk kurumaya başlar.,

Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkileri
Toprakta alüminyum çözülmesine neden olan asit yağmurları ağaç köklerinin yeterli besini alamamasına neden olduğundan dolayı insanların da ağaçlardan alması gereken meyveleri sağlıklı bir ürün olarak alıp yemesi mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde toprakta yetişen bitkilerin, meyve ve sebzelerin de besin değerlerinin daha düşük olmasına neden olacaktır. Hatta bu etkiler önlenmez ve insanlar topraktan aldığı besinleri alamazsa çeşitli hastalıkların da ortaya çıkması söz konusu olur.
 
Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkilerini Azaltmak İçin Neler Yapılmalı?
  • Asit yağmurlarının oluşmasına neden olan etkenlerden kurtulmak için gereken tedbirlerin alınmasıyla toprak kimyasındaki bozulmaların önüne geçilebilir.
  • Toprak kirliliği ve hava kirliliğinden kurtulmak için enerji üretiminde termik santraller yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerekir.
  • Orman yangınlarının önüne geçilmesi ve yeşil alanların yaygın hale getirilmesi gerekir.
  • Şehir içi ulaşımlarda özel araçlar yerine toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.