A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Anne, İle, İlgili, Atasözleri, ve, Anlamları
Anne İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Anne İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 

İçinde anne (ana) kelimesi geçen atasözleri. Anne ile ilgili atasözlerinin anlamları, açıklamaları.


***ağlarsa anam ağlar, başkası (kalanı) yalan ağlar
insanın sıkıntısını yürekten paylaşan yalnızca annesidir, diğerlerinin üzülmesi yüzeyseldir.

***ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz
insanlar içinde bize anne kadar candan bağlı dost yoktur.

***ana ile kız, helva ile koz
anne ile kız, koz helvasının içindeki cevizle helva gibidirler, birbirlerinden kesinlikle ayrılmazlar.

***ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar
kocası iyi olmayan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.

***ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış
kocası iyi olmayan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.

***analık fenalık (kara yamalık)
üvey ana fenalık simgesidir.

***anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım
insan en değerli malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse onu yok denecek kadar az bir paraya satar.

***anan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi
hiçbir duruma güvenilmez, bizim olan şeyler elimizde sürekli olarak kalmazlar.

***ananın bahtı kızına
bir anne nasıl bir evlilik hayatı geçirirse kızının evlilik hayatı da kendisininkine benzer.

***ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez)
annenin acı sözü çocuğuna ağır gelmez.

***anasına bak, kızını al, kenarına (kıyısına, tarağına) bak, bezini al
bir kızın karakterini öğrenmek isteyenler, anasının durumunu göz önüne alırlarsa aldanmamış olurlar.

***atı atasıyla, katırı anasıyla
soylu kişiden korkulmaz, soysuz kişiden korkulur.

***besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu ana
elinde büyüttüğün kişi gün gelip sana nankörlük edebilir.

***bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz
bir başa bir göz ne kadar gerekli ise bir anneye bir kız da o denli gereklidir.

***dağ, ovanın süt anasıdır
ticareti besleyen, üretim kaynaklarıdır.

***dilsizin dilinden anası anlar
başkalarının kolay kolay anlayamadıkları şeyi, her gün onunla uğraşan kimse çok kolay anlar.

***doğan anası olma, doğuran anası ol
bir çocuk, annesinin değerini ancak kendisi de çocuk sahibi olduktan sonra anlar.

***kaçanın anası ağlamamış
tehlikeden kaçan kazançlı çıkmış.

***kazanırsan dost kazan, düşmanı anan da doğurur
sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.

***kuşa süt nasip olsa anasından olurdu
1) yaradılışı bir şeyden yararlanmasına elverişli olmayan kişi ne kadar çabalasa o şeyden yararlanamaz; 2) kişi en yakınından sağlayamadığı faydayı başkasından hiç sağlayamaz.

***oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası
eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek kadar fazla görülür ama kızın anası başköşeye oturtulur.

***oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi
erkek çocuk, erkeklerin yapması gereken şeyleri babasından, kız çocuk da kadınların yapması gereken şeyleri annesinden öğrenir; anne ve baba bunları bilmiyorsa çocuktan böyle şeyler beklenemez.

***teyze, ana yarısıdır
teyze, bir kimseye annesi gibi sevgi, şefkat gösterir, onunla yakından ilgilenir.

***yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu ana
yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz gençler, bizi beğenmezler.