A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE HAÇLI SEFERLERİ

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE HAÇLI SEFERLERİ

 Türkiye Selçuklu Devleti, kuruluşundan itibaren Anadolu’da Türk birliğini kurma yolunda çalışmış ve başarılar elde etmiştir. II. Kılıç Arslan döneminde Bizans, Anadolu’dan Türkleri atmak amacıyla büyük bir ordu hazırladı.

Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos (Komenos), İngiliz Kralı’na gönderdiği mektupta “… Türk kadın ve erkekleri savaş alanına varmak isteyen süvarilerimizin karşısına çıkıyor, at­ların üzerine atlıyor, süvarilerimizi düşürüp öldürüyor, sonra kendileri de ölüyorlardı…” ifadelerine yer vermiştir.

Malazgirt Meydan Savaşı‘ndan sonra Alparslan’ın, Anadolu’yu fethetmek için görevlendirdi­ği komutanlardan biri de Kutalmışoğlu Süleyman Şah idi. Süleyman Şah, Bizans’ın içinde bulun­duğu kötü durumdan faydalanarak Anadolu’nun en uç noktalarına kadar ilerledi. İznik’i alıp baş­kent yaptı. Böylece Türkiye Selçuklu Devleti adıyla bir Türk devleti kurulmuş oldu. 1077′de Tür­kiye Selçuklu Devleti‘ni kurdu.

Bizans ordusu ile Türk ordusu Eğirdir Gölü kıyı­sında Miryokefalon denilen yerde karşılaştılar. Bi­zans ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Türkler, Bi­zans’a karşı Malazgirt’ten sonra en büyük ikinci za­ferini kazandı. Miryokefalon Zaferi ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu ve hep öyle kalacağı kesinleşti. Bundan sonra Avrupalılar, Anadolu’dan “Türkiye” olarak bahsetmeye başladılar. Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümidi kalmadı.

hacli savaslari 2

Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Haçlı Se­ferlerine karşı büyük mücadele vermiştir.

11. Yüzyılda Avrupa devletleri ekonomik açıdan iyi değildi. Tarım çok ilkel yöntemlerle yapı­lıyordu. Tarımsal üretimin çok az olması nedeniyle halkın ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Bu dö­nemde İpek ve Baharat Yolu ticaretiellerinde olan Müslümanlar, çok

zenginleşmişlerdi. Ayrıca, tek tanrılı dinlerin kutsal mekânı Kudüs, Müslümanların elindeydi. Hristiyanlarm dini lideri pa­pa Kudüs’ün geri alınmasını istiyordu. Bu nedenle de savaşa katılanların günahlarının bağışla­nacağı ve cennet vaadinde bulunuyordu.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden çok büyük ordular oluşturularak sekiz Haçlı Seferi düzenlen­di. Aşağıdaki Haçlı Seferleri Güzergahı haritasından Haçlıların takip ettikleri yolları takip ediniz.

I.  Haçlı Seferi: 1096 yılında Anadolu üzerine yapıldı. Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti İznik kuşatıldı ve Haçlıların eline geçti. 600 bin kişilik dev ordu karşısında Sultan I. Kılıç Arslan baskın savaşları düzenleyerek Haçlılara büyük kayıplar verdirdi. Haçlılar Kudüs’ü ele geçirdi.

II. Haçlı Seferi: 1147′de Alman İmparatoru ve Fransız Kralı’nm yardımıyla düzenlendi. Tür­kiye Selçuklu Sultanı I. Mesut karşısında başarısız oldular.

III.  Haçlı Seferi: 1187′de Kudüs’ü geri almak amacıyla düzenlendi. Fransız ve İngiliz Kralı ile Alman İmparatoru’nun desteğini aldıysa da başarılı olamadı.

IV. Haçlı Seferi: 1202′de Kudüs’ü almak için düzenlendiyse de Bizans’ta iç karışıklık olma­sı nedeniyle hedef İstanbul oldu.

Haçlı Seferlerinin, siyasal, ekonomik, dinsel sonuçları olmuştur. Avrupa’da Papa’nm etkisi azalıp derebeylikler yıkıldı, merkezi krallıklar güçlendi.

Haçlı seferleriyle pusula, kâğıt, matbaa gibi buluşlar Batı’ya götürüldü. Doğu’nun bilim ve sanatı Batı’ya taşındı. Bu da Batı’da bilim ve sanatın gelişmesini sağladı.

  Ad Soyad
  Yorum