A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
ALP ARSLAN’IN HAYATI

ALP ARSLAN’IN HAYATI

 ALP ARSLAN’IN HAYATI

          Malazgirt Savaşı’nı zaferle bitirerek Anadolu’yu Türklerin yurdu haline getirmiş Büyük Selçuklu hükümdarıdır.                                                                                                                                                  

             Asıl adı Mehmet, lakabı Adud-ud Devle’dir. Babası Çağrı Bey ölünce Horasan’a hakim oldu. 1063 yılında amcası Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ölünce Büyük Selçuklu Devleti’ne hükümdar oldu. Hükümdarlığının ilk

yıllarında kendisini tanımak istemeyen akrabaları ve bazı beylerle uğraştı.                                                                                                                                                                      

             Alparslan 1064 yılında Bizans üzerine yürüdü. Gürcistan’ı vergiye bağladı. Kars ve Ani şehirlerini aldı. Kendisine baş kaldıran Kirman valisi kardeşi Kavurt’u  yola getirdi. Aral Gölü’nün kuzeyindeki Türk boylarını emri altına almaya uğraşan Alparslan, bir taraftan da bazı Türk komutanlarını Bizans üzerine akın yapmak üzere Anadolu’ya yolladı.                                                                                                                                          

    Bizans İmparatoru Romanos  Diogenes seferde olduğu bir sırada Malatya’daki kuvvetlerinin Türklere yenildiğini duyunca geri döndü

             Alparslan 1070 yılında Bizans’a karşı yeni ve kesin taarruza geçmeye karar verdi. Önce Azerbaycan’a girdi. Doğu Anadolu’ya geçerek Malazgirt kalesini ve Urfa’yı aldı. Bir yıl sonra Halep’i de ele aldı. Mısır üzerine yürüdü. Bizans imparatorunun ordusuyla ilerlediğini duyunca ordusunun bir kısmını Suriye’de bırakarak geri döndü. Malazgirt ovasında iki ordu karşılaştılar. Bizans ordusu kuvvetçe Selçukluların  iki mislinden fazla olmasına rağmen büyük bir bozguna uğradılar. Bizans imparatoru esir edildi. Malazgirt Savaşı’nın zaferle bitmesi Anadolu’da yeni bir Türk vatanının kurulmasına yol açtı

              Alparslan 1072’de Maveraünnehir civarında ele geçirdiği bir kalenin komutanı tarafından hançerlenerek öldürüldü.

              Çok cesur bir komutan, üstün karakterli bir hükümdardı. Devleti sağlam temeller üstünde kurmak için çalıştı. Bu konuda en büyük yardımcısı, zamanın en büyük devlet adamlarından olan veziri Nizamü’l-Mülk oldu.

  Ad Soyad
  Yorum