A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Algoritma

Algoritma ALGORİTMA

PROGRAM YAZMAK SÜRECİ

1. Problemin farkına varmak,
2. Problemi analiz etmek,
3. Çözüm yolları düşünmek,

4. İyi çözüm yolları seçip algoritma oluşturmak,
5. Akış diyagramı çizmek,
6. Uygun bir dilde kodlamak,


7. Programı test etmek,
8. Programı dağıtmak.

ALGORİTMA NEDİR?
(Adım adım işlem basamaklarının yazılmasıdır. )

Programlamaya Giriş

Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi.
Önceki bölümde bir problemin çözümü ile ilgili teknikler sunmuştuk. Bir problemi bilgisayar ile çözmek için geliştireceğimiz programın yazımında izleyeceğimiz adımlar:

i ) Problemin ne olduğunu kavra. Çözüm için gereksinimleri belirle.
ii ) Problemin girdilerini, çıktılarını ve diğer kısıtlama ve gereksinimleri belirle ( bilgilerin giriş ve çıkış biçimlerinin nasıl olacağına kadar ).iii ) Problemin çözümünü veren algoritmayı yaz.
iv ) Algoritmayı bir programla dili ile yaz.
v ) Programın doğru çalışıp çalışmadığını test et. Bu testi değişik veriler (girdiler ) için tekrarla.

Problem Çözme ve Algoritmalar


1.1 Problem Çözme
Problem çözmede, soruna hemen girişmek yerine, dikkatli ve sistematik yaklaşım ilke olmalıdır. Problem iyice anlaşılmalı ve mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayırılmaladır.
Descartes tarafından "Discourse on Method" isimli kitabında anlatılan problem çözme teknikleri;[2]

1. Doğruluğu kesin olarak kanıtlanmadıkça, hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmeyin; tahmin ve önyargılardan kaçının.
2. Karşılaştığınız her güçlüğü mümkün olduğu kadar çok parçaya bölün.
3. Düzenli bir biçimde düşünün; anlaşılması en kolay olan şeylerle başlayıp yavaş yavaş daha zor ve karmaşık olanlara doğru ilerleyiniz.
4. Olaya bakışınız çok genel, hazırladığınız ayrıntılı liste ise hiçbir şeyi dışarıda bırakmayacak kadar kusursuz ve eksiksiz olsun.

1.2 Algoritmalar
Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir.
İ.S. 9.yy da İranlı Musaoğlu Horzumlu Mehmet
(Alharezmi adını araplar takmıştır ) problemlerin çözümü için genel kurallar oluşturdu. Algoritma Alharezmi"nin Latince okunuşu.
Her algoritma aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır.
1. Girdi: Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan verilmeli.
2. Çıktı: En azından bir değer üretilmeli.
3. Açıklık: Her işlem (komut ) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli.
4. Sonluluk: Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmeli.
5. Etkinlik: Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.
Not: Bir program için 4. özellik geçerli değil. işletim sistemleri gibi program sonsuza dek çalışırlar .

Örnek: İki sayının toplamını yazan algoritmayı yazınız.

Çözüm: Adım 1 --> İlk sayıyı oku, Sembolik olarak A1 S1=?
Adım 2 --> İkinci sayıyı oku A2 S2=?
Adım 3 --> Sayıları topla A3 T S1+S2
Adım 4 --> Sonucu görüntüle. A4 T"yi göster.

1.Soru : Kullanıcının girdiği iki sayının karelerinin toplamını görüntüleyen algoritmayı yazınız.
Çözüm
A0 --> Başla
A1 --> Sayaç=0 (Sayaç"ın ilk sayısı 0 olarak başlar. )
A2 --> Sayı=? : TßT+Sayı (Sayıyı giriniz. T"ye sayıyı ekle veT"yi göster. )
A3 --> Sayaç=Sayaç+1 (Sayaç"a bir ekle ve sayacı göster. )
A4 --> Sayaç<4 ise A2"ye git. (Eğer sayaç 4"ten küçükse Adım 2"ye git. )
A5 --> O=T/4 (Ortalama için T değerini 4"e böl )
A6 --> O"yu göster. (Ortalamayı göster. )
A7 --> Dur


2.Soru : 20"den 50"ye kadar olan sayıların toplamını bulan algoritma yazınız. BAŞLA
Çözüm A0 --> Başla
A1 --> S=20 : T=0 (Sayı 20 T değeri 0 ile başla )
A2 --> TßT+S (T"ye sayıyı ekle T"yi göster. )
A3 --> S=S+1 (Sayıyı bir artır. )
A4 --> S<50 ise A2"ye git. (Eğer sayı 50"den küçük ise Adım 2"ye git )
A5 --> T"yi göster. (T"nin değerini göster. )
A6 --> Dur Akış Şeması à

3.Soru : 30 ile 90 arasındaki çift sayıların toplamını bulan algoritma yazınız.
Çözüm:
A0 --> Başla
A1 --> S=0 : T=0 (Sayı 0, Toplam değeri 0 olsun )
A2 --> S=S+1 (Sayıyı bir artır, sayıyı göster. )
A3 --> T=T+2S+28 (28 sayısına çift sayı olması için sayıyı 2 ile çarp ve toplama ekle, toplamı göster )
A4 --> 2S+28<90 ise git A2 (Eğer Çift sayı 90 değerinden küçük ise Adım 2"ye git )
A5 --> O=T/S (Toplam değeri sayıya böl ve ortalamayı bul )
A6 --> O"yu yaz. (Ortalamayı göster )
A7 --> Dur


4.Soru : Klavyeden girilen 10 adet sayıdan çift sayıların toplamının tek sayıların toplamına oranını bulan algoritma yazınız.
Çözüm:
A0 --> Başla
A1 --> S=0 : T=0 : Ç=0 (Sayı, tek ve çift sayılar 0 değerini alsın )
A2 --> Sayı? (Sayıyı giriniz )
A3 --> (-1 )sayı=1 ise Ç=Ç+Sayı (Eğer -1"in sayı üssü 1 sayısına eşitse sayıyı çift sayıya ekle ve çift sayıyı bul. )
A4 --> (-1 )sayı=+1 ise T=T+Sayı (Eğer -1"in sayı üssü +1 sayısına eşitse sayıyı tek sayıya ekle ve tek sayıyı bul. )
A5 --> S=S+1 (Sayaça 1 ekle ve sayacı göster )
A6 --> S<10 ise A2"ye git. (Eğer Sayaç 10"dan küçük ise Adım 2"ye git. )
A7 --> V ß Ç/T (Çift sayıların toplamını tek sayıların toplamına böl. )
A8 --> V"yi göster. (Bölme sonucunu göster. )
A9 --> Dur

5.Soru : Klavyeden girilen iki sayıdan en büyüğünü bulup gösteren algoritmayı yazınız.
Çözüm :
A0 --> Başla
A1 --> S1=? : S2=


Kaynak : http://serdar.ktg.com.tr/algoritma.htm


  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri