A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Aktif, Maliye, Politikasını, Engelleyen, Etkenler,
Aktif Maliye Politikasını Engelleyen Etkenler

Aktif Maliye Politikasını Engelleyen Etkenler AKTİF MALİYE POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ SINIRLAR
Toplam Talep Üzerindeki Şokları Maliye Politikası Niçin anında
Nötürleştiremez?
Zaman Gecikmeleri
Toplam talebin değiştiğin anlamak için zaman gerekir. Milli
üretim üzerine istatistiksel sağlam veriler toplamak 6 ay
alır. O anda dahi haberimizi olsa maliye politikasını
değiştirmek zaman alır. Uzun dönemli harcama planları örneğin
hastane yapımı ya da savunma harcamaları bir gecede
değiştirilemez.

Belirsizlik

Hükümet maliye politikasının ne oranda değiştirileceğine karar
verirken iki önemli belirsizlik kaynağı ile karşı karşıyadır.
Birincisi, bazı anahtar faktörlerin boyutlarını bilemez.
Çarpan gibi sadece geçmiş verilerden tahmini olarak çıkarılan
değerler eldedir. İkincisi, maliye politikasının tametkilerini göstereceği anda toplam talebin ulaşılabileceği
düzey hükümetçe tahmin edilmelidir. Şu anda yatırımlar düşük
fakat hızla artmak eğilimindeyse genişleyici maliye politikası
izlemeye başlamak gereksiz olabilir.

Otonom talep üzerindeki uyarılmış etkiler

Basit modelimiz yatırım talebini ve tüketim talebinin otonom
kısmını olduğu gibi almaktadır. Fakat bu sadece olayı
basitleştirmek içindir. Maliye politikasındaki değişiklikler
otonom talebin diğer unsurları üzerinde nötrleştirici bir etki
yapabilir.
İşsizliğin Sürekli Olması Durumunda Hükümet Niçin Mali
Genişleme Sağlamaz?

Bütçe Açığı

Üretimin düşük, işsizliğin yüksek olması durumunda bütçe açığı
büyük olacaktır. Mali genişleme bu açığı daha da büyütür.
Hükümet, geniş açıkların enflasyona yol açacağı korkusuyla
mali genişleme sorumluluğunu üstüne almayı kabul etmeyecektir
yada büyük bir açığın enflasyona sebep olacağı düşüncesiyle
kabul etmeyecektir.

Belki de tam istihdamdayız!

Basit modelimiz gönülsüz olarak işsiz, aslında çalışabilecek
kaynaklar olduğunu varsaymaktadır. Üretim talep bazında
belirlenmektedir. Mali genişleme toplam talep ve üretimi
arttıracaktır. Buna rağmen farz edelim ki, potansiyel hasıla
da uzun dönem tam dengede olalım. İnsanlar ve makineler sadece
şu andaki ücret ve kiralardan dolayı hizmet vermeyi arzu
etmedikleri için işsiz ve boş beklemektedir. Bu durumda mali
yönden uyarılmış toplam talebin genişlemesi ile emilecek boş
kaynaklar yok demektir. Hükümet işsizlik ve düşük hasılanın
sebebini toplam talebin düşmesinden ziyade, çalışmaya ve
üretmeye olan isteksizlik olduğuna inanırsa, genişlemeci
maliye politikasının gereksiz olduğu ortaya çıkacaktır.