A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Aile, İçi, İletişim
Aile İçi İletişim

Aile İçi İletişim Aile içi kontak epey kritik olduğu halde yeterince üzerinde durulmayan 1 konudur. Yaygın bi şekilde görülen kontak biçimi gereksinme iletişimi diyebileceğimiz 1 durumdur. Bu kontak modelinde, iletişimi belirleyen etkenler günlük gereksinmelerdir kontak kodları da buna elverişli kelime formatlarıdır. Yemekte ne olduğu? veya telefon faturaları, çocukların okuldaki durumları günlük olayların dar notları, beklenmeyen hadiseler dar konuşmalarla aktarılırken ile olunan zamanın çoğunu TV izlemek, TV yazılım yorumları, gündemdeki konuların dar değerlendirmeleri, konut içi iletişimin mesajları almaktadır. Daha derinlerde mekan alan beklenenler, rüya kırıklıkları, geleceğe ilişkin hisler, insanlar arasındaki müspet veya olumsuz mesajlar günlük kontak içinde kendine mekan bulmamakta, bu nedenle de iletiler örtülmekte, hisler sessizce geçiştirilmektedir.

Aile içi iletişimin düşük yoğunluğu, sığlığı, azlığı giderek insan arası ilişkileri de zayıflatmaktadır.Aile içinde yabancılaşma görülmekte faal kontak aile dışındaki gruplar arasına kaymaktadır. Baba işyerindeki arkadaş gruplarıyla, anne kadınlar arasındaki gruplarla, çocuklar da arkadaş gruplarıyla faal kontak kurmayı yeğlemekte, his ve düşüncelerin paylaşımı da konut dışına taşınmaktadır.
Ev içinde zayıflayan kontak, buna karşın konut dışında canlanan ilişkiler insanlar arasındaki yabancılaşmayı arttırmakta, bu durum da değişen insan davranışlarını farketmeyi engellemektedir. Bu durumun yarattığı doyumsuzluk evdeki her bireylerin davranışına yansıyarak konut içi gruplaşmalarına yol açmaktadır. Anne oğul, baba kız veya çocuklar arası koalisyonla anne babaya karşı cepheleşme eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum, iletişimi büsbütün bozmakta, sosyal rolleri sertleştirmektedir.

Bütün bunların çözümü, konut içinde eşitlikçi, sosyal rolleri arkadaşça yumuşatan, aile disiplinini kimseyi yaralamadan kurup yürüten, anlayışlı, şevkatli, ilkeli 1 aile yapısını kurup sürdürebilmektedir. Eşler arasındaki anlayış ve davranış bütünlüğü, iletişimi güçlendirerek çocukların sosyal rollerini benimsemeye yol açar. böylelikle aile içindeki kontak de, aile dışındaki kontak de doğru 1 temele oturmuş olur.
JulesVerne

  Ad Soyad
  Yorum