A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
8, sınıf, ingilizce, kelimeler, ve, anlamları
8 sınıf ingilizce kelimeler ve anlamları

8 sınıf ingilizce kelimeler ve anlamları
İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
sky diving gökyüzü dalışı, uçaktan atlama
kayaking kanoda gitme
canoeing kano gezintisi yapma
rafting rafting sporu
hang gliding Delta kanat denen kanatlarla yapılan bir hava sporu
motor racing motorsiklet yarışı
caving mağaracılık sporu
skateboarding kaykay sporu
challenging mücadeleci
dangerous tehlikeli
fascinating büyüleyici
entertaining eğlenceli
easy kolay
hard zor
extreme sports yüksek riski olan tehlikeli sporlar
vacation tatil
mysterious gizemli
scuba diving tüple dalış
trip gezi
trekking doğa yürüyüşü sporu
rock climbing kaya tırmanışı
adventure macera
tiring yorucu
boring sıkıcı
heart-stopping nefes kesen
safety güvenli
protect koruma
injured yaralı
helmet kas
first-aid ilk yardım
sightseeing turistik yerleri gezip görme
souvenir

hediyelik eşya

 

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
historic tarihi
ancient antik, eski
fantastic fantastik
interesting ilginç
fascinating büyüleyici
incredible inanılmaz
lovely şirin, sevimli
amazing şaşırtıcı
architecture mimari
building bina
scenery manzara
spectacular muhteşem
province eyalet
trader tüccar
focal odak
civilization medeniyet
junction kavşak
climate iklim
chilly serin
damp nem, nemli
recreation dinlence, eğlence
traditional geleneksel
all-inclusive her şey dahil
resort tatil yeri
island ada
mild yumuşak
temprature sıcaklık
memorable unutulmaz
warm sıcak
cuisine yenek pişirme sanatı
accomodation kalacak yer
budget bütçe
skyscraper gökdelen
castle kale
monastery manastır
tower kule
beach sahil
bridge köprü
palace saray
mosque cami

 

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
wash the dishes bulaşıkları yıkamak
make the bed yatağı toplamak
do the laundry çamaşır yıkamak
load / empty the dishwasher bulaşık makinesini doldurmak / boşaltmak
set the table sofra kurmak
clean up the house evi temizlemek
dust the shelves rafların tozunu almak
vacuum the floor yerleri (elektrikli süpürgeyle) süpürmek
cook the meals yemek pişirmek
take out the garbage çöpü atmak
do the ironing ütü yapmak
hang out the washing çamaşır asmak
mop the floors yerleri paspaslamak
water the plants çiçekleri sulamak
sweep süpürmek
tidy düzeltmek, toparlamak
responsible sorumlu
weed yabani ot
İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
discover keşfetmek
discoverer kaşif, keşfeden
discovery keşif, keşfedilen
invent icat etmek
inventor mucit, icat eden
invention icat
compass pusula
water screw su vidası
light bulb ampul
aircraft uçak
design dizayn, tasarım
develop geliştirmek
science bilim, fen
scientific bilimsel
scientist bilim adamı
patient sabırlı, hasta
outstanding göze çarpan, belirgin
experiment deney
disease hastalık
cosmonaut kozmonot
substance madde
glacier buzul
global warming küresel ısınma
physicist fizikçi
chemical kimyasal
chemist kimyager, eczane
engineer mühendis
geneticist genetik uzmanı
İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
tornado kasırga
drought kuraklık
avalanche çığ
hurricane hortum
earthquake deprem
flood sel
landslide heyelan, toprak kayması
disaster felaket, afet
eruption patlama
injury yara, hasar, zarar
damage hasar
waste atık
shortage kıtlık
reduce azalmak
greenhouse sera
public transportation toplu taşıma
pollution kirlilik
rainfall yağış miktarı
forest orman
desert çöl
river nehir
overflow taşkın
dam baraj
flashflood su baskını
volcanic eruption volkanik patlama
blizzard tipi, şiddetli kar fırtınası
recycle geri dönüşüm

 

  Ad Soyad
  Yorum