A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
, EKLERLE, İLGİLİ, TEST, VE, CEVAPLARI
EKLERLE İLGİLİ TEST VE CEVAPLARI

EKLERLE İLGİLİ TEST VE CEVAPLARI

 EKLERLE İLGİLİ TEST

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeden hangisi farklı bir kelimeden türemiştir?

A) Öğretmen senin yazını da beğendi.
B) Sporcular salonda çalışma yapıyorlar.
C) Yakında burada kazı çalışması yapılacakmış.
D) Öğretmen bu ödevi dün vermişti.

2. Aşağıdaki seçeneklerdeki altı çizili kelimelerden hangisi farklı türden bir ek almıştır?

A) Öğretmenim, bu okula yeni atandım. 
B) Öğretmenim, ödevlere bakacak mısınız?
C) Öğretmenim, bizi de geziye götürseniz.
D) Öğretmenim, sınavımız ne zaman? 

3. Seçeneklerin hangisinde birden fazla yapım eki almış kelime vardır?

A) Biz de çalışmalarımızı tamamladık.
B) Geleceğini haber verseydin daha da iyi olurdu.
C) Sınavlara iyi hazırlanmalısın.
D) Yorgunluktan iş yapamaz hale gelmişti.

4. Türkçede kök halindeki kelimelere önce yapım eki sonra çekim eki gelir. Aşağıdaki seçeneklerde altı çizili kelimelerden hangisi bu kurala uymuştur?

A) Evdeki hesap çarşıya uymaz.
B) Teyzemgil de bu mahalleye taşınmış.
C) Sınavdaki bazı sorular çok zordu.
D) Evde bazı sorunları annemsiz de çözebiliyoruz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çokluk eki ( -ler,-lar) kelimeye çokluk anlamı katmamıştır?

A) Hasan Beyler bugün büroya uğradı mı?
B) Yarın çantaları getirmiyormuşuz.
C) Öğrenciler tören alanında toplandı.
D) Bunlar da yurdumun insanlarıdır.

6. Eklerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Yapım ekleri kelimeye yeni bir anlam kazandırır.
B) Bir sözcüğe hem hal eki hem de iyelik eki gelecekse önce hal eki gelir.
C) Bir kelime birden fazla çekim eki alabilir.
D) Kök halindeki bir kelime yapım eki almışsa o kelimenin kökle anlam ilişkisi vardır.

7. Verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisinin aldığı ek, tür olarak diğerlerinden farklıdır?

A) Gerçekten evleri çok güzelmiş.
B) Evleri bir bir dolaştık.
C) İnşaatı tamamlanmış evleri yakında hak sahiplerine dağıtacaklarmış.
D) Yasa gereği evleri daha da plânlı yapıyorlar.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü farklı türdendir?

A) Öğretmen senin de yazını beğendi.
B) Bazı sorular oldukça kolaydı.
C) Anlamını bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını sözlükten araştırmalıyız.
D) Kendisi utangaç bir kişiliğe sahipti. 

9. Verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisinin kökü hem isim kökü hem de fiil kökü değildir?

A) Yarışmacı karşı sahile kadar yüzdü.
B) Konuşurken birden dalmıştı.
C) Sodan ve domatesleri bir bir dilmişti.
D) Kemanı çok güzel çalıyordu. 

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A) Daha yaşanacak çok günlerimiz olacak.
B) Akacak kan damarda durmaz.
C) Mutlaka bitecek senin bu acıların ve dertlerin.
D) Gezilecek daha nice yerlerimiz vardır.

11. Verilen seçeneklerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir kelime vardır?

A) Dostluk her zaman kalıcı olmalıdır.
B) Dünkü yarışmada çok iyiydin.
C) Her gün mutlaka kitap okumalısın.
D) Yağmurlu havaları ben de severim.

12. Aşağıda verilen kelimelerin hangisinde kök ve eklerine ayırmada hata yapılmıştır?

A) gel-ecek-ti-m
B) kitap-çı-lar-dan
C) ev-ler-im-iz-i
D) çocuk-luk-tan

13- İçinde ünlü harf bulunmayan kısaltmalara ek getirilirken, son ünsüzünün okunuşuna göre ek gelir. Hangi seçenekte bu kurala uyulmamıştır?

A) Biz de TBMM’yi gezmiştik.
B) Sanırım artık herkes SGK’nin güvencesi altındadır.
C) TCDD’nin başarısı bizi çok mutlu ediyor.
D) Kelimelerin anlamlarını TDK’nun sözlüğünü bakarak öğrenebiliriz.

14. Çekim ekleri bazı hallerde yapım eki görevini üstlenirler. Seçeneklerin hangisinde buna bir örnek vardır?

A) Öğretmen öğrencileri sınıftan çıkardı.
B) Kendisi sıradan bir kişiliğe sahipti.
C) Şehirleri daha da yaşanır bir hale getirmeliyiz.
D) Başarının temel şartı çalışmaktır.

15. Altı çizili kelimelerden hangisi isimden türeyen bir fiildir?


A) Evi alınca biz da rahatladık.
B) Herkesin bir evi olmalı.
C) İnsan evinde farklı bir huzur bulur.
D) Görmedim böyle bir memleket.

16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kök halindeki kelimeye eklenen yapım ekinde ünsüz yumuşaması olmuştur? 

A) Yurdumuzun en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır.
B) Bu kitabı öğretmenimden aldım.
C) Çocukluğumun en güzel anları bu şehirde geçti.
D) Usta çekirdekten yetişme biri.

17. ”-da/de” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan bir fiil türetme görevinde kullanılmamıştır?

A) Bildiklerimi kulağına fısıldadım.
B) Tenceredeki yemek fokur fokur fokurduyordu.
C) Arabası göz alıcı bir şekilde ışıldıyordu.
D) Araca takılan yeni parça durmadan tıkırdadı.

18. Bazı fiil kök veya gövdeleri yapım eki alarak isme dönüşebilirler. Hangi seçenekte açıklamaya uygun örnek vardır? 

A) Kitap, cepte taşınan bir çiçek bahçesidir.
B) Yazar bu romanı yurt dışında yazmış.
C) Bu metnin türü masaldır.
D) Kitapların yararları çocuklara iyi kavratılmalıdır. 

19. Bir kelimeye ek getirilecekse son ünlüsünün kalınlık incelik durumu dikkate alınarak ek getirilir. Verilen kelimelere bir ek getirilirse hangisi bahsedilen kurala uymaz?

A) Öğretmen
B) Sınıf
C) Ödev
D) Kontrol

20. Bazı ekler büyük ünlü uyumu kuralına uymaz. Hangi seçenekte açıklamaya uygun örnek vardır?

A) Dayımlar İzmir’den bugün geliyor.
B) Tatilde biz de İzmir’de olacağız.
C) Tatile çok az bir zaman kaldı.
D) Tatil çok kısa sürdü.

21. 
1. Besle kargayı, oysun gözünü.
2. Can çıkar huy çıkmaz.
3. Sakla samanı gelir zamanı
4. Can boğazdan gelir.

Verilen atasözlerinin hangisinde hal eki kullanılmamıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

22. Verilen seçeneklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamıştır?

A) Yolunuz Sivas’dan geçecek.
B) Yozgat’tan gelen haberler iyiydi.
C) Bu insan aftan anlamaz ki.
D) Okula 5. sokaktan geliyorum.

23.
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Hangi ek yukarıdaki dört dizede de kullanılmıştır?

A) hal eki B) çoğul eki C) iyelik eki D) kip eki

24. “-lık,-lik,-luk,-lük” eki almış hangi sözcük cümlede türü yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Arkadaşım yazlık evlerine taşındılar.
B) Kışlık kömürümüzü de aldık.
C) Pazardan yemeklik malzeme almayı unutma!
D) Tabi ki arkadaşlık unutulmaz

25. Seçeneklerin hangisinde “-me” eki farklı bir görevdedir?

A) Arkadaşlarını görmeye mi geldin?
B) Sakın sözlerimi unutma.
C) Çalışmanı ben de beğendim.
D) O yüzme konusunda tam bir usta.

26. “göz” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse görme güçlüğü çekenlere yardımcı olan alet ismi oluşur?

A) –cü B) –de C) –lü D)–lük 

27. Verilen cümlelerdeki altı çizili hangi kelimeye ünlü ile başlayan bir ek gelirse kelimede ünlü düşmesi olur?

A) Akıl yaşta değil baştadır.
B) Kitap en değerli dosttur.
C) Dost dediğin insan, zor gününde yanında olandır.
D) Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir.

28. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi türemiştir?

A) Yaz gelince buralar yemyeşil olur.
B) Öğretmen konuyu sırayla okuttu.
C) Bu konuyu bir kez daha konuşacağız.
D) Biz de müzeye gidecekmişiz.

29. Verilen dörtlükteki kaçıncı dizede “-e” hâl ekini almış kelime yoktur?

Bir barış bırakın biz çocuklara
Ulaşsın şarkımız güneşe aya
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

A) 1. dizede B) 2. dizede C) 3. dizede D) 4. dizede.

30. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi yapım ekini almamıştır?

A) Bilim merkezine bizim sınıf da gidecek.
B) Araba alım satım işleri burada yapılır.
C) Şimdi fidan dikim zamanıymış.
D) Yazım pek iyi geçmiş sayılmaz.


----------------------------------------------------------------------
Cevap anahtarı: 
1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-A, 6-B, 7-A, 8-C, 9-D, 10-C, 11-B, 12-C, 13-D, 14-B, 15-A, 16-C, 17-C, 18-B, 19-D, 20-D, 21-B, 22-A, 23-C, 24-D, 25-C, 26-D, 27-A, 28-B, 29-C, 30-D